Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja

Avtorji

  • Katja Mahnič Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.7.2.207-219

Ključne besede:

Ladislav pl. Benesch, Josip Mantuani, Kranjski deželni muzej, zbirka slik

Povzetek

Čas pred prvo svetovno vojno so na področju domače kulture v širšem smislu oziroma likovne umetnosti v ožjem smislu pomembno zaznamovala tudi prizadevanja, da bi v Ljubljani končno dobili prvo javno dostopno zbirko slik. Eden od pomembnih posameznikov, ki je deloval v tej smeri, je bil Josip Mantuani. Mesto direktorja Kranjskega deželnega muzeja mu je omogočilo, da je za vzpostavitev zbirke, katere vzgojni in zgodovinski pomen je sicer leta in leta utemeljeval v svojih objavljenih in neobjavljenih spisih, lahko veliko naredil tudi v povsem praktičnem smislu. Njegova prizadevanja pa so bila v marsikaterem pogledu zamejena z institucionalnim okvirom, znotraj katerega je deloval. V članku bo na primeru vključitve zbirke slik Ladislava pl. Benescha v zbirko Kranjskega deželnega muzeja, za katero si je Mantuani aktivno prizadeval tri leta, ilustrirano njegovo krmarjenje med željami in potrebami lastnika zbirke na eni ter upravno-finančnimi omejitvami, ki mu jih je narekoval njegov »delodajalec«, kranjski deželni odbor, na drugi strani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Katja Mahnič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

    Katja Mahnič je docentka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njena predavanja pokrivajo področja teorije in metodologije umetnostne zgodovine ter muzeologije. Raziskovalno se ukvarja s podobo kot zgodovinskim virom, materialno kulturo in problemi, vezanimi na preučevanje kulturne dediščine. Od leta 2008 je vključena v raziskovalni program Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), ki poteka v sodelovanju Narodnega muzeja Slovenije in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2013

Kako citirati

Mahnič, K. (2013). Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja. Ars & Humanitas, 7(2), 207-219. https://doi.org/10.4312/ars.7.2.207-219