Herausfallen/Hineinfinden. Lesende Helden und ihr Bezug zur Welt (1800/1900)

Avtorji

  • Kristian Donko Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.4.1-2.20-39

Ključne besede:

bralci v tekstu, sodobna bralna kultura, individualizem, individualizacija in literatura, Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe, Karl Philipp Moritz, Thomas Mann

Povzetek

Članek se osredotoča na figuro bralca v literaturi med letoma 1800 in 1900. V nasprotju s tradicionalnimi študijami njegov namen ni pokazati na razmerja znotraj literature in s tem na težnjo moderne literature, da odseva samo sebe oziroma zgodovino pripovedi. Namesto tega podčrta pomen vloge literature kot medija moderne individualnosti. S prikazom podob bralcev prozna fikcija reflektira individualnost kot produkt literarnih vzorcev in kontekstov, prenesenih v »resnično življenje«. To gre pripisati dejstvu, da literatura zdaj govori o osnovnih temah sodobne eksistence (kot je denimo dihotomija med individualnostjo in družbo) onkraj moralnih ali racionalnih predpisov. Kako in kolikor posameznikom sploh uspe, da se izpolnijo, kako in ali se jim sploh uspe prilagoditi potrebam družbe – to v literarnem kontekstu ni vnaprej določeno. Literatura ničesar ne določa, tako da se bralci svobodno odločajo, ali in kako branje vpliva nanje. V tem smislu literatura ne ponuja definitivnih odgovorov, marveč odslikuje kompleksne in dvoumne okoliščine sodobnega samouresničevanja. Na to kažejo primeri junakov bralcev v romanih Wielanda, Goetheja, K. Ph. Moritza in drugih. Do leta 1900 literatura izgubi svoj pomen za moderno individualnost. Znanost in tehnologija zdaj sooblikujeta realnost, v kateri literatura ni več razumljena kot medij, ki bi lahko opisal težavno in včasih neuspešno integracijo posameznika in družbe. V skladu s tem so bralci pogosto upodobljeni kot izobčenci. Naklonjenost knjigam postane stigma odtujenosti in neprilagojenosti sodobnemu času.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Kristian Donko, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Kristian Donko, rojen leta 1973, je študiral nemški jezik in književnost, sociologijo, zgodovino in politiko v Freiburgu, Parizu in Berlinu. Trenutno končuje doktorsko disertacijo na Svobodni univerzi v Berlinu. Raziskovalno se ukvarja z razmerjem med literaturo in zgodovino individualnosti, z literaturo in kulturo okoli leta 1800 ter s študijem literature in sistemske teorije.

Prenosi

Objavljeno

31. 12. 2010

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Donko, K. . (2010). Herausfallen/Hineinfinden. Lesende Helden und ihr Bezug zur Welt (1800/1900). Ars & Humanitas, 4(1-2), 20-39. https://doi.org/10.4312/ars.4.1-2.20-39