Das Buch und sein Stellenwert im deutschsprachigen Exil 1933-1945

Avtorji

  • Johann Georg Lughofer Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.4.1-2.55-72

Ključne besede:

nemško govoreče pregnanstvo, literatura pregnanstva, sežiganje knjig

Povzetek

Članek skuša s pomočjo različnih literarnih odlomkov pokazati na pomembno mesto, ki ga je imela knjiga – kot objekt in subjekt – v literarni produkciji nemško govorečih pregnancev. Kot razloge za to obravnava funkcije literature kot so antifašistični boj, izobraževanje, dokumentiranje, terapija in samoterapija. Osredotoči se na sežiganja knjig v Nemčiji leta 1933 in pokaže, kako so ti zgodovinski dogodki iz knjige naredili simbol antifašističnega pregnanstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Johann Georg Lughofer , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Johann Georg Lughofer je študiral književnost, filozofijo in politične vede na Dunaju, v Granadi, v Nici in v Exeterju. Kot lektor za nemški jezik je deloval v Avstriji, na Slovaškem, na Madžarskem in na Kitajskem (na Univerzi v Pekingu), v tem času pa se je izobraževal tudi na drugih področjih. Od leta 2000 do 2002 je v Nacionalnem centru za družbene komunikacije v Mehiki (Centro Nacional de Comunicación Social) pomagal pri vzpostavljanju stikov v tamkajšnjih skupnostih staroselcev. Med letoma 2002 in 2005 je delal kot lektor na Univerzi Exeter, od leta 2005 pa je lektor na Oddelku za germanistiko Univerze v Ljubljani. Sodeluje tudi v mednarodnem poletnem programu dunajske univerze. Področja njegovega raziskovalnega zanimanja so avstrijsko in nemško izgnanstvo ter emigracija in medkulturni dialog.

Prenosi

Objavljeno

31.12.2010

Kako citirati

Lughofer , J. G. . (2010). Das Buch und sein Stellenwert im deutschsprachigen Exil 1933-1945. Ars & Humanitas, 4(1-2), 55–72. https://doi.org/10.4312/ars.4.1-2.55-72

Številka

Rubrike

Študije