Pogled duše in angela v renesančni filozofiji Marsilia Ficina

Avtorji

  • Marko Uršič Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.1.58-75

Ključne besede:

Marsilio Ficino, angel, duša, simbolna forma, Sandro Botticelli

Povzetek

Renesansa je znova odkrila dušo: postavila jo je v središče sveta. Marsilio Ficino dušo imenuje »sponka sveta« (copula mundi), ki povezuje zemeljski in nebeški svet, imanenco in transcendenco, čas in večnost. Po drugi strani pa se v renesansi središče sveta vse bolj relativizira, duša postaja vse bolj individualna ter živi v času in prostoru. Njeno gledišče je v renesančnem slikarstvu določeno s perspektivo, ki jo odkrivajo Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca idr., pri čemer sama perspektiva nastopa kot »simbolna forma« (Erwin Panofsky). Toda nad vsako posamezno in »gibljivo« dušo se pnejo krila »negibnega« angela: super animam mobilem est immobilis angelus, kot zapiše Ficino, ki se v svojem renesančno prenovljenem krščanstvu vrača k platonsko-gnostičnemu mitu o vsevidnem angelskem pogledu. Arhetip angela mu pomeni metaforo za vseprisotni Um, h kateremu se dviga človeška duša. Ficinov novoplatonizem je močno vplival tudi na Botticellijevo slikarstvo, kar dokazuje Ernst Gombrich v razpravi Botticellijeve mitologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Marko Uršič, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

    Marko Uršič is a Professor of Logic, Philosophy of Nature and Renaissance Studies in the Facultyof Arts, University of Ljubljana. His main books are the following: Matrices of Logos (1987), Pilgrimage to Anima (1988), Gnostic Essays (1994), and especially the tetralogy Four Seasons, series of philosophical dialogues and monologues, which have been published from 2002 on by Cankarjeva založba, Ljubljana (in Slovene): A Search of the Way (Spring), On the Renaissance Beauty (Summer, Vol. I), The Sevens (Summer, Vol. II), The Closely Distant Sky, Man and Cosmos (Autumn); he is currently working on Winter, a book about shadows and light. He has published many philosophical articles in international journals, and he is also the co-author of the book Mind in Nature, from Science to Philosophy (New York, 2012).

Objavljeno

30. 04. 2015

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Uršič, M. (2015). Pogled duše in angela v renesančni filozofiji Marsilia Ficina. Ars & Humanitas, 9(1), 58-75. https://doi.org/10.4312/ars.9.1.58-75

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)