Pogledi na Ojdipa v igri Tebas Land: od Sofokleja do Sergia Blanca

Avtorji

  • José Luis García Barrientos Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, C/Albasanz, 26-28, Madrid 28037

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.1.117-128

Ključne besede:

gledališče, mit, Ojdip, Sofoklej, Sergio Blanco, Tebas Land

Povzetek

Odnos med mitom in pogledom je še posebej paradoksalen v gledališču, tako starogrškem kot dandanašnjem. Zadeva namreč, po eni strani, ključno potezo načina posnemanja (Aristotel), ki je neposredno vezan na uprizoritev,  medtem  ko  tisti drugi način, pripoved, vedno terja posrednika, torej glas (pripovedovalca) ali pogled (objektiv kamere); toda po drugi strani je gledališče, celo etimološko gledano, gledišče v pravem pomenu besede: fiktivni svet je tam gledalcu postavljen na ogled, neposredno in učinkovito.

Ker je pogled prvenstvenega pomena in v samem središču mita o Ojdipu (od pogleda njegovih staršev, Laja in Jokaste, najprej na novorojenčka, nato na rivala- morilca in obenem rešitelja-kralja-zakonca, pa do nevzdržnega trenutka prepoznanja, iz katerega je edini izhod slepota), v grški tragediji in njenem vrhuncu, Kralju Ojdipu, pogled, kadar ni mogoč, dobi nadomestke, kot sta še posebej zbor in dramatik.

Na tej osnovi se prispevek ukvarja s pogledi na Ojdipa, ki se prepletajo v eni nedavnih scenskih predelav, v delu Sergia Blanca Tebas Land (2013), v katerem kafkovsko poimenovani lik »S« v perverzni metagledališki igri prevzame vlogo dramatika in zbora, vendar hkrati pooseblja tudi poglede različnih zgodovinskih interpretacij mita, ki se razpenjajo od Sofokleja do Blanca, zlasti pogled Sigmunda Freuda, ki predstavlja tretji zorni kot hermenetvičnega trikotnika in tretjo os lika »S«.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • José Luis García Barrientos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, C/Albasanz, 26-28, Madrid 28037

    José Luis García-Barrientos is a doctor of classical philology and scientific researcher at the CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) in Madrid. He is a founding member of the Instituto Teatro de Madrid and professor of post- graduate studies at the Universidad Complutense, Universidad Carlos III in Madrid and Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). He is the author of over one hundred publications, including books such as Drama y tiempo (1991), La comunicación literaria (1999), Las figuras retóricas (2007), Cómo se comenta una obra de teatro (2012), Teatro y ficción (2004), Análisis de la dramaturgia (2007), El teatro del futuro (2009), Actuación y escritura (2010), Claves del arte escénico (2013) and Análisis de la dramaturgia cubana actual (2011), among others.

Objavljeno

30. 04. 2015

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

García Barrientos, J. L. (2015). Pogledi na Ojdipa v igri Tebas Land: od Sofokleja do Sergia Blanca. Ars & Humanitas, 9(1), 117-128. https://doi.org/10.4312/ars.9.1.117-128