Peter Klepec: od (lokalnega) junaka do (nacionalne) prispodobe šibkosti

Avtorji

  • Anja Moric

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.1.204-226

Ključne besede:

Peter Klepec, junak, mit, meja, nacionalizem

Povzetek

Pripovednega junaka Petra Klepca poznajo (in si ga lastijo?) prebivalci Čabransko- osilniške doline, torej obmejnega območja na hrvaški in slovenski strani meje. O njem kroži več med seboj precej podobnih zgodb, v katerih šibek nezakonski otrok Peter postane silak, ki s svojo nadnaravno močjo pomaga pomoči potrebnim in iz krajev odganja sovražnike. Prispevek na primeru ljudskega in  literarnega  junaka Petra Klepca prikaže spreminjajočo se vlogo in različnost interpretacij mita v času in prostoru. Osredotoča se na zgodovinske spremembe v dojemanju Petra Klepca: na njegovo (lokalno) funkcijo v času imperialne politike Habsburžanov, na proces njegove nacionalizacije in dileme, ki so se pojavile ob delitvi Čabransko-osilniškega območja t.

j. izvirnega območja nastanka legend med dve državi (Slovenijo in Hrvaško). Pokaže, da se je zaradi različnih zgodovinskih okoliščin in (interpretativnih) diskurzov Klepca uporabljalo v različne namene. Najprej je služil kot simbol moči in preživetja v Čabransko-osilniški dolini, nato kot habsburški mit, ki je opravičeval obstoj monarhije nasproti osmanskemu sovražniku in slednjič kot prispodoba hlapčevskega Slovenca, ki je vedno le vdan podložnik drugim gospodarjem (najprej Avstro-ogrski, nato Evropski uniji).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Anja Moric

    Anja Moric graduated in 2007 from the University of Ljubljana’s Faculty of Social Sciences with a degree in Political Science. Her thesis focused on the preservation of identity among the Kočevje (Gottschee) Germans. At present she is working on a doctorate at the same faculty on the topic of Germans who emigrated from Slovenia, a topic on which she has published several academic articles. She also studies Cultural Anthropology at the University of Ljubljana's Faculty of Arts.

Objavljeno

30. 04. 2015

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Moric, A. (2015). Peter Klepec: od (lokalnega) junaka do (nacionalne) prispodobe šibkosti. Ars & Humanitas, 9(1), 204-226. https://doi.org/10.4312/ars.9.1.204-226