Oltre il tempo attraverso il mito: Bontempelli e l'attualizzazione narrativa di un progetto teorico – da Eva ultima al Viaggio d'Europa

Avtorji

  • Patrizia Farinelli Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.6.2.23-36

Ključne besede:

»Novecentismo«, magični realizem, čas, relativizem, usoda, mit

Povzetek

Bontempellijevo delo na področju pripovedništva, esejistike in publicistike zaznamujeta zavračanje relativizma ter zahteva po novih ontoloških in estetskih temeljih znotraj kulture, ki je pripravljena v isti meri preseči tako poznoromantično kot tudi avantgardno izkušnjo. Med zahtevami sta umetnost in literatura, ki sta sposobni refleksije lastnega obdobja brez sprejemanja gole slučajnosti, pa tudi zahteva po delih, ki se sučejo okrog modernih mitov in ki jih ne zaznamuje avtorjeva subjektivnost, podobno kot je veljalo za klasična mitološka dela. Bontempelli se v svojem pripovednem ustvarjanju otresa konvencij in neutemeljenih idej ter se med drugimi sredstvi zateka k literarnemu liku, ki je nagnjen k vpraševanju, tudi vpraševanju samega sebe. Takšen lik se pojavi tudi v delih Eva ultima in Viaggio d'Europa, v katerih se skozi podobno pripovedno strukturo (odtujitveno potovanje kot izkušnja spoznanja in skepse, ki v obeh primerih pripelje do preporoda) pokažeta jasna razlika diskurzivnih strategij in drugačna refleksija o času. V prvem primeru je skozi govor o položaju človeka obravnavana tudi potreba otresti se teže preteklosti in neutemeljenih konvencij, v drugem pa se kot osrednja tema pokaže iskanje četrte dimenzije, ki bi lahko razrešila nepovrnljivost časa. Primerjava obeh del pokaže odločilen poetološki preobrat: po intenzivni fazi del, ki so obravnavala in širila »novecentismo«, je Bontempellijev način govora od 30. let naprej bolj asertiven, namera po teoretiziranju pa njegovo pripoved obremeni in na bolj tog način utrdi besedilno sporočilo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Patrizia Farinelli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Patrizia Farinelli je docentka za italijansko književnost na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred tem je delovala na univerzah v Osnabrücku, Aachnu in Celovcu. Eno njenih glavnih področij raziskovanja je bila poznorenesančna petrarkistična lirika. Sedaj se ukvarja z načini refunkcionalizacije fantastike v italijanskem pripovedništvu 20. stoletja in z metanarativnimi vidiki sodobne italijanske proze. Objavila je članke o delih Bontempellija, Savinija, Landolfija, Consola in Tabucchija. Zanima se tudi za dediščino starih italijanskih knjig v Sloveniji.

Prenosi

Objavljeno

14. 12. 2012

Kako citirati

Farinelli, P. . (2012). Oltre il tempo attraverso il mito: Bontempelli e l’attualizzazione narrativa di un progetto teorico – da Eva ultima al Viaggio d’Europa. Ars & Humanitas, 6(2), 23-36. https://doi.org/10.4312/ars.6.2.23-36