Vloga glagolske perifraze haber de + nedoločnik v časovni strukturi romana Sto let samote

Avtorji

  • Jasmina Markič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.6.2.63-72

Ključne besede:

glagolska perifraza, časovnost, modalnost, haber de nedoločnik

Povzetek

The article analyzes some temporal and aspectual values (past future, imminence of an event) intermingled with modal values (epistemic values of obligation, necessity and probability) of the Spanish verbal periphrasis haber de + infinitive which convey very special stylistic values and meanings in Gabriel García Márquez´s novel One Hundred Years of Solitude. Haber de + infinitive (in the imperfect tense of the indicative: había de + infinitive) introduces the first sentence and activates the events in the novel, giving them a particular temporal and spatial frame. Through the narrative techniques of flashback and flash forward – present in this novel in which the dominant theme is time and the inevitable repetition of history in Macondo – the above-mentioned verbal periphrasis plays an important role in signalling events that can be neither avoided nor stopped. With its strong expressive force, and due to its basic temporal and modal meanings, the verbal periphrasis haber de + infinitive has a premonitory function in the novel: it predicts fatal events in the lives of the inhabitants of Macondo – inhabitants who are controlled by their pasts and the complexity of time – and in the history of the town, which seems to be doomed and predetermined in its very existence.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Jasmina Markič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Jasmina Markič je redna profesorica za španski jezik na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno ožje raziskovalno področje je španski glagol ter njegove aspektualne, časovne in modalne vrednosti ter značilnosti ameriške španščine. Objavlja znanstvene in strokovne članke s področja omenjene tematike, kontrastivne študije za španski, slovenski in portugalski jezik ter članke s področja tolmačenja in prevajanja. Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih monografij ter univerzitetnih učbenikov s področja glagola in skladnje, slovensko-španskih in špansko-slovenskih slovarjev ter španske slovnice.

Prenosi

Objavljeno

14. 12. 2012

Kako citirati

Markič, J. . (2012). Vloga glagolske perifraze haber de + nedoločnik v časovni strukturi romana Sto let samote. Ars & Humanitas, 6(2), 63-72. https://doi.org/10.4312/ars.6.2.63-72