Prednost upanja pred spoznanjem

Avtorji

  • Cvetka Hedžet Tóth Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.6.2.141-152

Ključne besede:

upanje, utopija, metafizika, pragmatizem, kritika kapitalizma, etika

Povzetek

The article entitled Preference of Hope over Knowledge provides an analysis of the views of the American philosopher Richard Rorty, with special reference to concepts such as hope, utopia and the potential of ethics in the most recent times which, after the year of 1989, have been marked by the collapse of socialism of bolshevik origin. Thus knowledge is now preferred to hope, yet Rorty firmly insists that knowledge must keep its potential for hope, because it is the only way that humanism can maintain its existence. Even though we are faced with the end of the metaphysics of final certainty and its absolute principles, it is still possible to consider ethics and how it can be substantiated. Moral progress is possible, but not on the basis of something from the beyond, but rather as a matter of increasing sensitivity, increasing responsiveness to the needs of a larger and larger variety of people and things. It was with these views that Rorty established his ethics without principles, but in a very principled way as the anthropology of ethics that emphatically refuses to continue being the concealed voice of theos. The articles also highlights Rorty's comprehension of pragmatism conceived of as the philosophy of solidarity, since it expressly prefers solidarity to objectivity, solidarity being that other side of justice which remains one of the most basic concepts of every ethics.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Cvetka Hedžet Tóth, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Cvetka Hedžet Tóth je redna profesorica za ontologijo, metafiziko in filozofijo utopistike na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je redno zaposlena. Bila je predstojnica katedre za sistematsko filozofijo in je trenutno senatorka na fakulteti. Prav tako je bila daljši čas podpredsednica Društva visokošolskih profesorjev Univerze v Ljubljani in je še vedno članica upravnega odbora tega društva. Področja njenega širšega znanstvenoraziskovalnega in predavateljskega delovanja so ontologija, metafizika, utopistika, etika in aksiologija. Predavala in strokovno sodelovala je s Hebrejsko univerzo v Izraelu ter z Univerzo Regensburg in Univerzo München v Nemčiji. Je avtorica številnih člankov, razprav in študij iz teoretične in praktične filozofije. Do zdaj je objavila štiri daljše knjige − Spontanost in avtonomnost mišljenja (1994), Metafizika čutnosti (1998), Med metafiziko in etiko (2002) ter Hermenevtika metafizike (2008).

Prenosi

Objavljeno

14. 12. 2012

Kako citirati

Hedžet Tóth, C. . (2012). Prednost upanja pred spoznanjem. Ars & Humanitas, 6(2), 141-152. https://doi.org/10.4312/ars.6.2.141-152