Pogled z različnih perspektiv – podoba mest v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske

Avtorji

  • Marija Javor Briški Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.6.2.153-166

Ključne besede:

Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, topografija, historiografija, podoba mest, prostor, čas, kolektivna identiteta, veduta

Povzetek

Volume XI of The Glory of the Duchy of Carniola by Janez Vajkard Valvasor presents a complete picture of the country's cultural heritage – knowledge of which is a necessary condition for building collective identity. The complexity of towns gives them special status as receptacles of knowledge of the cultural heritage of a particular area. By establishing the relations between towns and their respective relations to the country, Valvasor's perception of space proves to be topological. Towns are described according to a more or less established scheme of perception. Valvasor's plain description of space as such is connected to historical data or events, which imports the aspect of time into the image of an area. This work is based on the spatial principle, with the dimension of time included. As a rule, towns are described from the perspective of an outside observer, while the capital is presented from the so-called insider's perspective. The numerous copper engravings added to the work represent a substantial contribution to the reputation of Carniola. As visual elements, cityscapes can serve as significant supplements to the text, or may even replace it.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Marija Javor Briški, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
    Marija Javor Briški je izredna profesorica za književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se posveča starejšemu nemškemu jeziku in književnosti. Osredotočila se je na komiko, historiografijo, produktivno recepcijo starejše književnosti, estetske, kulturne in geografske transgresije v literaturi ter na raziskovanje kanclijskega jezika v nemških virih na Slovenskem.

Prenosi

Objavljeno

14. 12. 2012

Kako citirati

Javor Briški, M. . (2012). Pogled z različnih perspektiv – podoba mest v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. Ars & Humanitas, 6(2), 153-166. https://doi.org/10.4312/ars.6.2.153-166