Metamorfoza literarne naracije v likovnih podobah: primer naslovnih miniatur k Zgodbi o svetem Gralu

Avtorji

  • Miha Zor Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.2.17-39

Ključne besede:

Estoire del saint Graal, naslovna miniatura, francosko gotsko rokopisno slikarstvo, BnF, fr. 105, fr. 9123

Povzetek

Članek se ukvarja s slikovno preobrazbo literarnega besedila, kot je razvidna iz miniatur na naslovnici dveh rokopisov romance Estoire del saint Graal, nastalih v zgodnjem 14. stoletju. Najprej so epizode, ki so upodobljene na naslovni miniaturi, sestavljeni iz več razdelkov, analizirane ikonografsko in formalno. Nato članek predstavi načine, na katere je iz številnih podob, ki so združene v miniaturo na naslovnici, ustvarjena zaokrožena pripoved. Nazadnje pojasni še, kako se podobe na naslovni miniaturi in naslovnica kot celota povezujejo z drugimi miniaturami v rokopisu in kako se interpretativna zaznamovanost, ki jo slikovni pripovedi podeli naslovnica, potrjuje v izbiri epizod za upodobitev v nadaljevanju in v njihovi slikovni interpretaciji literarnega besedila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Miha Zor, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana

Miha Zor je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike. Na Oddelku za umetnostno zgodovino pripravlja doktorsko disertacijo Likovna upodobitev kot usmerjevalec razumevanja srednjeveške romance: Lancelot-Graalov primer, v kateri slogovno in ikonografsko analizira enajst arturjanskih rokopisov s konca 13. in začetka 14. stoletja, posebno pozornost pa namenja primerjavi literarne in likovne naracije. Udeležil se je več mednarodnih znanstvenih srečanj. Že več let honorarno sodeluje z RTV Slovenija, kjer deluje kot napovedovalec, mentor za govor in avtor oddaj o šansonu.

Objavljeno

04.12.2015

Kako citirati

Zor, M. (2015). Metamorfoza literarne naracije v likovnih podobah: primer naslovnih miniatur k Zgodbi o svetem Gralu. Ars & Humanitas, 9(2), 17–39. https://doi.org/10.4312/ars.9.2.17-39