Problematika literarnozgodovinske umestitve Kafkovih besedil

Avtorji

  • Mateja Clara Jelenčič Gradišče XI/21a, 1291 Škofljica

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.2.144-157

Ključne besede:

Franz Kafka, literarnozgodovinska umestitev, ekspresionizem, moderna, postmoderna, interpretacije Kafkovih literarnih besedil

Povzetek

Poskusi dekodiranja Kafkovih tekstov literarne zgodovinarje večinoma pripeljejo do resignacije ali izgube literarnozgodovinske orientacije. Situacija je podobna pri literarnozgodovinskem umeščanju pisatelja: večpomenskost Kafkovih besedil literarnim zgodovinarjem povzroča številne težave, kot da se v množici slogovnih značilnosti ne bi mogli odločiti za prevladujočo. Namen raziskave je pokazati, kako večpomenskost Kafkovih besedil vpliva na literarnozgodovinsko umeščanje pisatelja. S problematiko literarnozgodovinske umestitve Kafkovih del se ukvarjajo le redki leksikoni nemških literarnih avtorjev in interpretacije ali analize njegovih besedil. V interpretacijah in besedilnih analizah prevladuje literarnozgodovinska opredelitev Kafke kot modernista, nekateri avtorji pa ga razglašajo celo za postmodernista. Avtorji nemških literarnih zgodovin in leksikonov nemških literarnih avtorjev so pri soočanju s to tematiko večinoma dezorientirani, zato navajajo več literarnozgodovinskih pojmov. Poleg umestitve Kafke v ekspresionizem ga hkrati opredeljujejo tudi kot nadrealista, eksistencialista ali pripadnika magičnega realizma. Zaradi navedenih razlogov se večina avtorjev nemških literarnih zgodovin odloča za upoštevanje historičnega kriterija in pisatelja umešča v ekspresionizem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Mateja Clara Jelenčič, Gradišče XI/21a, 1291 Škofljica

    Mateja Clara Jelenčič je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz nemškega jezika s književnostjo ter slovenskega jezika s književnostjo. Je doktorska študentka na Oddelku za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Glavno področje njenega raziskovanja je Franz Kafka. Pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Konstrukcija modela stvarnosti v literarnem diskurzu Franza Kafke.

Prenosi

Objavljeno

4. 12. 2015

Kako citirati

Jelenčič, M. C. (2015). Problematika literarnozgodovinske umestitve Kafkovih besedil. Ars & Humanitas, 9(2), 144-157. https://doi.org/10.4312/ars.9.2.144-157