Beneška politična ikonografija in arhitekturna dekoracija 15. stoletja v Cresu

Avtorji

  • Iva Brusić Drehbahn 5, 20354 Hamburg

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.9.2.200-214

Ključne besede:

Cres, umetnost severnega Jadrana, beneška politična ikonografija, arhitektura 15. stoletja, arhitekturna dekoracija

Povzetek

Beneška republika je bila v Vzhodnem Sredozemlju in zlasti na Jadranu stoletja prisotna kot prevladujoča trgovska sila in pomemben umetnostni dejavnik. Njen vpliv je viden na različnih področjih umetniške ustvarjalnosti, najbolj neposredno v arhitekturi in urbanizmu. Članek se ukvarja z beneškim vplivom na arhitekturno dekoracijo stavb v mestu Cres v 15. stoletju, v času, ko Cres postane upravno središče otoka Cresa. Raziskava je osredotočena na politično sporočilo dekorativnih elementov, v katerih je mogoče razbrati namere naročnikov, da na ta način izrazijo svoj družbeni položaj oziroma opozorijo na napredovanje na hierarhični lestvici v okviru mestne uprave. Kot ključna spomenika, na primeru katerih je mogoče dokazati tezo o sporočilni vrednosti arhitekturnih dekorativnih prvin, sta izbrana palača Arsan in župnijska cerkev Svete Marije Snežne v mestu Cres.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Iva Brusić, Drehbahn 5, 20354 Hamburg

    Iva Brusić je doktorska kandidatka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Serenissima in urbano-politična ikonografija v mestih Severnega Jadrana od 13. do 16. stoletja. Kamnita skulptura kot element prepoznavnega slogovnega izraza in oznaka pripadnosti«. Gostovala je na Courtauld in Warburg Institutes v Londonu in delala kot asistentka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze na Reki, Hrvaška. Je tudi pomočnica glavne urednice znanstvene revije IKON, ki jo izdaja Center za ikonografske študije Univerze na Reki.

Objavljeno

4. 12. 2015

Kako citirati

Brusić, I. (2015). Beneška politična ikonografija in arhitekturna dekoracija 15. stoletja v Cresu. Ars & Humanitas, 9(2), 200-214. https://doi.org/10.4312/ars.9.2.200-214