Antične ideje za sodobne družbe? Globalizacija konfucijanstva

Avtorji

  • Jana S. Rošker Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.7-25

Ključne besede:

Antične ideje za sodobne družbe? Globalizacija konfucijanstva

Povzetek

Pričujoča številka revije Ars & Humanitas obravnava razvoj konfucijanstva v Vzhodni Aziji in v svetu. Osredotočena je na vprašanja, povezana z etičnimi in filozofskimi osnovami konfucijanske modernizacije in z raziskavami, ki obravnavajo te osnove.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Jana S. Rošker, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

    Jana S. Rošker je prva slovenska sinologinja. Diplomirala in doktorirala (1988) je na Univerzi Dunaj v Avstriji. Že v času študija se je več let študijsko izobraževala na Kitajskem. Po končanem doktoratu je bila najprej zaposlena na Pedagoški univerzi v Hsinchuju (Tajvan), kjer je v kitajščini predavala primerjalno fi lozofi jo in fi lozofi jo pedagogike. V svojem raziskovalnem delu se posveča kitajski fi lozofi ji (predvsem logiki in epistemologiji) ter metodologiji medkulturnih raziskav v sinoloških študijah. Je avtorica devetih monografi j in več kot stotih znanstvenih člankov. Za svoje raziskovalne rezultate je prejela nagrado ARRS za izjemen znanstveni dosežek (2013), zlato plaketo Univerze v Ljubljani (2015) in Zoisovo priznanje (2015).


Objavljeno

12. 05. 2016

Kako citirati

Rošker, J. S. (2016). Antične ideje za sodobne družbe? Globalizacija konfucijanstva. Ars & Humanitas, 10(1), 7-25. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.7-25