»Skrivanje sijaja« – vzpon in zaton konfucijanske zunanje politike

Avtorji

  • Helena Motoh

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.44-61

Ključne besede:

»soft power«, mehka moč, kulturna diplomacija, kitajska kultura, taoguang yanghui

Povzetek

Članek se ukvarja z vzponom in zatonom novega modela kitajske kulturne diplomacije, ki se je utrdil pred dobrim desetletjem in je bil utemeljen v neotradicionalističnem ideološkem okviru predsedovanja Hu Jintaa in Wen Jiabaa. Hitro širjenje institucij kitajske kulturne diplomacije je na prvi pogled predstavljalo možnost novega in bolj poglobljenega medkulturnega dialoga, po drugi strani pa je sprožalo vse večjo negotovost glede političnih vsebin ter vzbujalo tesnobo glede vpliva in namenov njihovih politik. Raziskave v preteklih letih so ta pojav največkrat pojasnjevale s pomočjo paradigme »soft power« oziroma »mehke moči«. Članek sledi tej interpretaciji, a opozarja na dejstvo, ki je v tej paradigmi pogosto zanemarjeno, in sicer da se v zadnjih letih kitajska kulturna diplomacija hitro in radikalno spreminja, še posebej ob korenitih spremembah v aktualni politični sferi in politični ideologiji. Ob tem se članek za razliko od klasičnih interpretacij »mehke moči« ne osredotoča toliko na uspeh ali neuspeh kitajske kulturne diplomacije, ampak bolj na širši kontekst zunanjepolitičnih strategij sodobne Kitajske in njihovih novejših transformacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Helena Motoh

Helena Motoh je izredna profesorica na UP FHŠ in višja znanstvena sodelavka na UP ZRS. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je zaključila študij filozofi je in sinologije ter doktorirala z zagovorom disertacije Recepcija idej kitajske filozofi je v evropski novoveški filozofi ji 18. stoletja. V času doktorskega študija je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi Nanjing (L. R. Kitajska). Je avtorica dveh znanstvenih monografij in številnih znanstvenih člankov v revijah in zbornikih v Sloveniji in v tujini. Sodelovala je tudi pri več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.


Prenosi

Objavljeno

12.05.2016

Kako citirati

Motoh, H. (2016). »Skrivanje sijaja« – vzpon in zaton konfucijanske zunanje politike. Ars & Humanitas, 10(1), 44–61. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.44-61

Številka

Rubrike

Študije: Sodobna Kitajska, preporod konfucijanstva in kitajske »nacionalne študije«