Pojmi poti, kreposti in dobrega v konfucijanskih naukih Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraija

Avtorji

  • Marko Ogrizek Golnik 145, 4204 Golnik

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.65-81

Ključne besede:

pot, krepost, dobro, Jinsai, Sorai

Povzetek

Članek se osredotoča na obravnavo pojmov »poti«, »kreposti« in »dobrega« v naukih dveh japonskih mislecev obdobja Tokugawa – Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraija – ter opozarja na enega od ključnih momentov, v katerem se kljub njuni skupni kritični naravnanosti in ustaljenemu pojmovnemu repertoarju omenjena nauka temeljno razlikujeta. Medtem ko Jinsai omenjene tri pojme v skladu z Mencijevimi nauki obravnava z vidika občega dobrega poti neba ter človekove naravne moralne zmožnosti, Sorai, radikalen kritik tako Jinsaijevega nauka kot nauka Zhu Xijeve Šole strukture, vse tri pojme podredi celoviti politizaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Ogrizek, Golnik 145, 4204 Golnik

Marko Ogrizek, rojen 27. 10. 1984 v Kranju, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani filozof in japonolog; študij je zaključil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojih diplomskih delih je obravnaval filozofsko leksikografi jo dveh japonskih konfucijanskih učiteljev obdobja Edo – Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraia; trenutno je v iskanju novega izziva.


Prenosi

Objavljeno

12.05.2016

Kako citirati

Ogrizek, M. (2016). Pojmi poti, kreposti in dobrega v konfucijanskih naukih Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraija. Ars & Humanitas, 10(1), 65–81. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.65-81

Številka

Rubrike

Študije: Japonsko konfucijanstvo nekoč in danes