Epistemologija modernega konfucijanstva na primeru druge generacije – med razumom in intuicijo

Avtorji

  • Jana S. Rošker Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.165-188

Ključne besede:

moderna kitajska epistemologija, spoznavna teorija, Xiong Shili, Liang Shuming, Feng Youlan, Fang Dongmei, Mou Zongsan, Xu Fuguan, Tang Junyi, razum, intuicija

Povzetek

Pričujoči članek kritično obravnava epistemološke teorije osrednjih predstavnikov intelektualne struje modernega konfucijanstva, ki se je na Kitajskem oblikovala na pragu prejšnjega stoletja. Avtorica analizira in interpretira njihove nadgradnje ter razvoje tradicionalne kitajske epistemološke predpostavke, po kateri je moralna kultivacija sebstva predpogoj za celovito znanje. Korelat te premise je v tem, da človeško zaznavanje ni samo razumsko, temveč tudi iracionalno, saj je med drugim opredeljeno z voljo, namero, željami in občutji. Moderni konfucijanci so predpostavljali, da je ista ločnica, ki je razmejevala razum od intuicije, ločevala tudi znanost od filozofije. Četudi niso nasprotovali znanosti kot taki, so bili vendarle nasprotniki scientizma. Zato so opozarjali, da znanost, katere cilj je zgolj spoznavanje objektov zunanjega naravnega sveta in ki uporablja izključno racionalne in analitične metodologije, nikoli ne bo zmožna odgovoriti na vprašanja, povezana s smislom življenja. Iz istega razloga znanost po njihovem mnenju tudi nikoli ne bo sposobna dejansko vplivati na svetovni nazor posameznika. Ločnica med razumom in intuicijo po njihovem mnenju namreč ne razmejuje zgolj znanosti od filozofije, temveč tudi sfero pojavnosti od sfere vrednot.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jana S. Rošker, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Jana S. Rošker je prva slovenska sinologinja. Diplomirala in doktorirala (1988) je na Univerzi Dunaj v Avstriji. Že v času študija se je več let študijsko izobraževala na Kitajskem. Po končanem doktoratu je bila najprej zaposlena na Pedagoški univerzi v Hsinchuju (Tajvan), kjer je v kitajščini predavala primerjalno filozofijo in filozofijo pedagogike. V svojem raziskovalnem delu se posveča kitajski filozofiji (predvsem logiki in epistemologiji) ter metodologiji medkulturnih raziskav v sinoloških študijah. Je avtorica devetih monografij in več kot stotih znanstvenih člankov. Za svoje raziskovalne rezultate je prejela nagrado ARRS za izjemen znanstveni dosežek (2013), zlato plaketo Univerze v Ljubljani (2015) in Zoisovo priznanje (2015).


Prenosi

Objavljeno

12.05.2016

Kako citirati

Rošker, J. S. (2016). Epistemologija modernega konfucijanstva na primeru druge generacije – med razumom in intuicijo. Ars & Humanitas, 10(1), 165–188. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.165-188

Številka

Rubrike

Študije: Epistemološke osnove konfucijanskega nauka: zaskrbljena zavest, razum in intuicija