Od Mehike do Brazilije, od starodavne Kitajske do novega konfucianizma: sinološke študije v Latinski Ameriki

Avtorji

  • Barbara Pihler Ciglič Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.220-242

Ključne besede:

Latinska Amerika, sinologija, konfucianizem, El Colegio de México, Estudios de Asia y África, Chen Yong, André Bueno

Povzetek

V študiji začrtamo splošni okvir začetkov in razvoja sinoloških študij na geografsko, politično in kulturno zelo raznolikem področju Latinske Amerike ter izpostavimo osrednje sodobne vidike in tendence. V 21. stoletju se hitro rastoča povezanost med Kitajsko in Latinsko Ameriko odraža v pospešenem ustanavljanju raznolikih gospodarsko-političnih ter akademsko-izobraževalnih institucij in publikacij ter v organizaciji številnih mednarodnih konferenc in znanstvenih srečanj. Razvoj konfucijanskih študij najprej analiziramo s pregledom najpomembnejših prevodov in publikacij 20. stoletja v povezavi z »naukom izobražencev« na latinskoameriških tleh ter s preglednim komentarjem najodmevnejših znanstvenih člankov in monografij. Nato se študija osredotoči na Mehiko, državo z najdaljšo sinološko tradicijo v Latinski Ameriki, kjer Centro de Estudios de Asia y África na El Colegio de México še danes velja za eno najuglednejših latinskoameriških središč za azijske in afriške študije. Zatem se posveti Braziliji, za katero se zdi, da ima od vseh držav najmanj trdno tradicijo proučevanja sinoloških in konfucijanskih vsebin. Osrednje premise sinoloških in konfucijanskih raziskav v teh dveh deželah predstavimo skozi prizmo študij dveh pomembnih sodobnih sinologov, Chen Yonga (El Colegio de México) in Andréja Buena (Universidade do Estado Rio de Janeiro).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Barbara Pihler Ciglič, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

    Barbara Pihler Ciglič je izredna profesorica za španski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 2009 na temo izražanja časovnosti v španski poeziji 20. stoletja. Osrednja področja njenega raziskovanja so jezikovna pragmatika, analiza diskurza ter izražanje epistemične modalnosti v slovenščini in španščini. Objavila je več izvirnih znanstvenih člankov v mednarodno uveljavljenih domačih in tujih revijah, je soavtorica španske slovnice za slovenske govorce ter dveh univerzitetnih učbenikov za področje španskega glagola in skladnje. Leta 2013 in 2015 je bila gostujoča profesorica na Univerzi v Kragujevcu in Univerzi v Beogradu. Trenutno proučuje razvoj sinoloških študij v špansko in portugalsko govorečih državah.

Prenosi

Objavljeno

12. 05. 2016

Številka

Rubrika

Študije: Konfucijev Dolgi pohod: razvoj konfucijanskih študij v Latinski Ameriki

Kako citirati

Od Mehike do Brazilije, od starodavne Kitajske do novega konfucianizma: sinološke študije v Latinski Ameriki. (2016). Ars & Humanitas, 10(1), 220-242. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.220-242