André Bueno, José Maria Neto (ur.): Antigas Leituras. Visões da China Antiga

Avtorji

  • Barbara Pihler Ciglič Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.1.250-254

Ključne besede:

André Bueno, José Maria Neto (ur.), Antigas Leituras. Visões da China Antiga

Povzetek

Pričujoča publikacija z naslovom Antigas leituras. Visões da China Antiga (Stara branja. Pogledi na starodavno Kitajsko) prinaša trinajst študij o zgodovini, umetnosti, filozofiji in literaturi starodavne Kitajske, ki so jih prispevali avtorji iz Brazilije, Portugalske, Španije, Makaa, Kitajske, Singapurja, Izraela in Slovenije. Uredila sta jo André Bueno, brazilski zgodovinar in filozof, ki si že dvajset let prizadeva za uveljavitev sinologije v Braziliji, ter José Maria Gomes de Souza Neto, profesor antične zgodovine na univerzi v brazilski zvezni državi Pernambuco. Knjiga je zaključena celota in hkrati drugi del tematsko širše zastavljene zbirke Stara branja (Antigas Leituras), ki jo je zasnoval prav José Maria Neto in katere glavni namen je stare literarne vire osvetliti z nove perspektive ter spodbujati nova branja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Barbara Pihler Ciglič, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Barbara Pihler Ciglič je izredna profesorica za španski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 2009 na temo izražanja časovnosti v španski poeziji 20. stoletja. Osrednja področja njenega raziskovanja so jezikovna pragmatika, analiza diskurza ter izražanje epistemične modalnosti v slovenščini in španščini. Objavila je več izvirnih znanstvenih člankov v mednarodno uveljavljenih domačih in tujih revijah, je soavtorica španske slovnice za slovenske govorce ter dveh univerzitetnih učbenikov za področje španskega glagola in skladnje. Leta 2013 in 2015 je bila gostujoča profesorica na Univerzi v Kragujevcu in Univerzi v Beogradu. Trenutno proučuje razvoj sinoloških študij v špansko in portugalsko govorečih državah.

Prenosi

Objavljeno

12.05.2016

Kako citirati

Pihler Ciglič, B. (2016). André Bueno, José Maria Neto (ur.): Antigas Leituras. Visões da China Antiga. Ars & Humanitas, 10(1), 250–254. https://doi.org/10.4312/ars.10.1.250-254