Sodobna ukrajinska migrantska problematika v luči evromajdanskih protestov in vojne

Avtorji

  • Janja Vollmaier Lubej

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.2.63-78

Ključne besede:

evromajdan, Ukrajina, notranje razseljene osebe, vojni begunci, ekonomski migranti, posledice vojne, patriotizem

Povzetek

Članek se osredinja na ekonomske in politične begunce iz Ukrajine, ki se zaradi želje po boljšem življenju množično izseljujejo iz domovine, drugi pa so se zaradi vojne na vzhodu države prisiljeni razseljevati na varna območja znotraj nje. Članek predstavlja vzroke in posledice tovrstnih migracij zlasti z vidika humanističnih prepričanj, kakršna vidnejši ukrajinski literarni avtorji in avtorice podajajo v svojih esejih, premišljevanjih in zapisih (Jurij Andruhovič, Andrej Kurkov, Tanja Maljarčuk idr.), predvsem ob vprašanju evropskosti Ukrajine oz. ukrajinski (ne)prisotnosti v Evropi. Članek zanima tudi odslikava te problematike v javnem diskurzu, saj se zdi, da so te teme redkeje prisotne v primarnem smislu, poudarjeni pa so vzroki, ki so (tudi) privedli do današnje situacije: vprašanje nacionalnosti in identitete ter poudarjanje patriotizma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Janja Vollmaier Lubej
    Janja Vollmaier Lubej je doktorica znanosti s področja literarnih ved (2013) in asistentka za predmetno področje slovenska književnost. V študijskem letu 2015/2016 je delovala kot predavateljica slovenske književnosti s statusom prostovoljke na Univerzi Ivana Franka v Lvovu. Poučevala je slovenščino na tujih univerzah (Sombotel, poletni semester 2014/2015; Lodž, 2009/2010, 2010/2011) ter organizirala in vodila literarne večere s sodobnimi slovenskimi pisatelji in pisateljicami. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc, piše strokovne in znanstvene prispevke ter recenzije (Obdobja, Jezik in slovstvo, Slavia Centralis, Philological Studies, Visnik Lvivskogo Universitetu). Je soavtorica učbenika S slovenščino po svetu (2013, Znanstvena založba FF Ljubljana), slovarja Ukrajinsko-slovenski tematski slovar (2015, Znanstvena založba Univerze v Lvovu) in prevoda romana Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča (2016, Cankarjeva založba). Piše eseje.

Prenosi

Objavljeno

21. 12. 2016

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Vollmaier Lubej, J. (2016). Sodobna ukrajinska migrantska problematika v luči evromajdanskih protestov in vojne. Ars & Humanitas, 10(2), 63-78. https://doi.org/10.4312/ars.10.2.63-78