Izzivi »fluidnejšega univerzuma« v delih Giorgia Fontane

Avtorji

  • Patrizia Farinelli Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.2.108-120

Ključne besede:

imigracije, pravo in pravičnost, večetnični urbani prostor, kronotop, tekoče življenje, sociološki roman

Povzetek

Giorgio Fontana pogosto usmerja pogled v transformacije javnih krajev v Milanu in tako v svojih besedilih opisuje tudi spremembe kulturne identitete tega mesta. Tovrstnim spremembam se posveča v dokumentarnem delu Babele 56. Otto fermate nella città che cambia (2008), v literarni obliki pa v kratkem romanu Per legge superiore (2011). V obeh besedilih, seveda v skladu z zakonitostmi obeh žanrov, prikaže, kako množična prisotnost migrantov v italijanskem okolju terja ponovno ovrednotenje identitetnih koordinat teh krajev, hkrati pa pretresa tudi paradigme mišljenja, prepričanj in življenjskih slogov. Stik z množico oseb različnih etničnih pripadnosti, katerih življenje pogosto zaznamuje mobilnost in negotovost, odkriva krhkost tistega, kar se pogosto zdi trdno zasidrano v določeni kulturi: v romanu iz leta 2011 je vera v zakone tista, ki zahteva ponovni razmislek.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Patrizia Farinelli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
    Patrizia Farinelli je izredna profesorica za italijansko književnost na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Eno od njenih glavnih področij raziskovanja je bilo poezija antiklasicistov iz 16. in 17. stoletja, s posebnim ozirom na filozofsko resemantizacijo petrarkistične lirike v delu Giordana Bruna (Il furioso nel labirinto, Bari 2000) in na duhovno poezijo Tommasa Campanella. Ukvarja se z italijanskim magičnim realizmom in z refunkcionalizacijo fantastike v italijanskem pripovedništvu modernizma in postmodernizma, pri čemer proučuje predvsem metatekstualni diskurz. Zanima se za dediščino starih italijanskih knjig v Sloveniji.

Objavljeno

21. 12. 2016

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Farinelli, P. (2016). Izzivi »fluidnejšega univerzuma« v delih Giorgia Fontane. Ars & Humanitas, 10(2), 108-120. https://doi.org/10.4312/ars.10.2.108-120