Nomadsko popotovanje teorije: teorija vsakdanjosti Michela de Certeauja in mistika zgodnjega novega veka

Avtorji

  • Inigo Bocken Titus Brandsma Institute

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.2.93-107

Ključne besede:

vsakdanjost, družbena kritika, središče in rob, nomadska mistika, teorija

Povzetek

Izkušnja migracije je za Michela de Certeauja (1925–1986) temelj njegove teorije vsakdanjosti, ki velja za kritiko novoveške tehnokratske racionalnosti in dominantnih socioloških družbenih modelov ob koncu 20. stoletja in ki je bila tudi mišljena kot taka. Michel de Certeau v zgodovinskih študijah o mistiki zgodnjega novega veka opisuje, kako so mistiki kot moderni nomadi popotovali po Evropi, pri tem pa so popotovanje razumeli kot način, da se izmaknejo vladajočim diskurzom moči. Popotovanje mistikov preko meja je tako rekoč paradigmatično za teorijo družbe s perspektive družbenega obrobja in odpira prostor »drugemu«. Poglobljeno študijo o mistikih iz 16. in 17. stoletja lahko razumemo kot ozadje, pred katerim Certeau razvija teorijo vsakdanjosti – pri tem gre za knjigo L’invention du quotidien, ki je močno zaznamovala zlasti novejše kulturološke študije v ZDA. Prispevek razvija in utemeljuje tezo, da ta teorija popotovanje mistikov predpostavlja kot paradigmo. »Navadni« človek je izhodišče tega novega teoretskega modela. Iz tega sledi, da se mora vsakršno kulturološko raziskovanje soočiti z dejstvom, da teorija nima določenega in trdnega mesta. Teorija sama dandanes postaja nomadska. Tako se odpirajo možnosti, da izkušnje migracij danes razvijamo naprej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Inigo Bocken, Titus Brandsma Institute

Inigo Bocken (1968) je direktor Inštituta Titus Brandsma za študije mistike na Univerzi Radboud, Nijmegen (Nizozemska), izredni profesor za filozofijo religije na Fakulteti za filozofijo, teologijo in religijske študije na Univerzi Radboud ter redni profesor na Univerzi Cusanus, Bernkastel-Kues (Nemčija). Raziskuje zgodnjemoderno in poznosrednjeveško filozofijo religije in mistiko ter teorijo mistike v obdobju modernosti (Michel de Certeau). Študiral je filozofijo in religijske študije na univerzah v Antwerpnu in Louvainu ter doktoriral na temo Nikolaja Kuzanskega.

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Bocken, I. (2016). Nomadsko popotovanje teorije: teorija vsakdanjosti Michela de Certeauja in mistika zgodnjega novega veka. Ars & Humanitas, 10(2), 93–107. https://doi.org/10.4312/ars.10.2.93-107

Številka

Rubrike

Študije