Li Shangyin in umetnost poetične dvoumnosti

Avtorji

  • Maja Lavrač Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.10.2.163-177

Ključne besede:

Li Shangyin, klasična kitajska poezija, podobe, simboli, aluzije, dvoumnost

Povzetek

Li Shangyin (813–858), eden najbolj občudovanih, skrivnostnih, dvoumnih in provokativnih kitajskih pesnikov, je živel v poznem Tangu (9. stoletje), v obdobju zatona nekdaj veličastne dinastije Tang, ki so ga zaznamovali družbeni nemiri, politična razklanost in mučna vsesplošna negotovost. Slovi kot nadvse izviren in angažiran pesnik, ki je razvil svojski slog, nabit z nejasnimi, težko razumljivimi aluzijami in nenavadnimi podobami, ki jih je črpal iz literarne preteklosti, tj. iz tradicionalnega kanona, mitov in legend, ter iz narave in lastnih izkušenj. Druga značilnost njegove poezije je skrivnostnost, ki nazadnje vodi v dvoumnost. Ta igra osrednjo vlogo v večini njegovih pesmi. V njih mojstrsko povezuje sedanjost s preteklostjo, resnično z namišljenim in zgodovinsko z mitološkim. In prav ta dvoumnost oz. nejasnost pogosto poraja njihove različne, na domišljiji, domnevah in protislovjih temelječe interpretacije posameznih razlagalcev. Ker vsaka poudarja zgolj eno plat pesnikovega značaja, je bolj primerno tisto razumevanje Lijevih dvoumnih pesmi, ki temelji na simbolni ravni, ko pesem sočasno pomeni več kot le eno stvar oz. ko razširi in odpre svojo pomensko pokrajino različnim razlagam.

Li Shangyin je pravzaprav najbolj znan po svoji melanholični ljubezenski poeziji, ki razkriva njegov dvoumen odnos do ljubezni, zavit v skrivno sporočilo. Na eni strani je mogoče čutiti njegovo moralno neodobravanje skrivne, vroče, a brezupne ljubezni, na drugi pa njegovo strastno poželenje, kar vodi v medsebojno napetost obeh nasprotnih vidikov, v paradoks. To pomeni, da privlačnost prepovedane ljubezni zahteva visoko ceno. To so pesmi, v katerih Li proučuje različne plati svetov strasti, ki sprožajo v njem tako občutke ljubezenske vzhičenosti, zadovoljstva, radosti in upanja kot tudi občutke dvoma, razočaranja, obupa in celo misli na smrt.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Maja Lavrač, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Maja Lavrač, izredna profesorica sinologije na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je po opravljeni diplomi iz germanistike na omenjeni fakulteti (1979) za tri leta odpotovala na Kitajsko, kjer je na Pekinškem inštitutu za jezike opravila študij kitajskega jezika ter nato na Univerzi v Nanjingu še podiplomski študij iz kitajskega jezika in književnosti (1979–1982). V letih 1992– 1994 je študirala v Hongkongu in uspešno opravila magisterij iz sinologije (1994) na Fakulteti za humanistične in družbene vede Univerze za znanost in tehnologijo v Hongkongu. V obdobju 1995–1998 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Oddelku za azijske študije, FF UL, kjer je junija 1998 doktorirala s področja klasične kitajske poezije z disertacijo Daoistična in budistična simbolika v poeziji Wang Weija. Od oktobra 1998 je bila zaposlena kot asistentka z doktoratom za področje sinologije in nato kot docentka, od aprila 2008 pa dela kot izredna profesorica sinologije na zgoraj omenjenem oddelku. Njeno raziskovalno področje je kitajska književnost, predvsem klasična kitajska poezija in poetika ter znotraj nje klasična kitajska poezija in poetika v času vladavine dinastije Tang (618–907).

Objavljeno

22.12.2016

Kako citirati

Lavrač, M. (2016). Li Shangyin in umetnost poetične dvoumnosti. Ars & Humanitas, 10(2), 163–177. https://doi.org/10.4312/ars.10.2.163-177

Številka

Rubrike

Varia