Križanje, Cerkev in evharistija v treh arturjanskih rokopisih

Avtorji

  • Miha Zor

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.1.75-89

Ključne besede:

Križanja, Cerkev, evharistija, ikonografija, knjižno slikarstvo, Estoire del saint Graal

Povzetek

Članek obravnava tri miniature z upodobitvijo Križanja iz treh rokopisov romance Estoire del saint Graal. Obravnavani rokopisi so: dva iz British Library (signaturi Royal 14.E.III in Additional 10292) ter eden, ki je danes v zasebni lasti, označuje pa ga nekdanja signatura Amsterdam BPH 1 (ex-Phillips 1045/7, 3630). Vsi trije so nastali na območju Saint-Omerja, Thérouanna, Tournaija in Ghenta med letoma 1315 in 1325. Razlike med tremi miniaturami so v podrobnostih in analiza se jih loteva v treh korakih. Najprej so določeni vsi mogoči pomeni posameznih motivov, nato se posvetimo vprašanju, kateri od teh pomenov so dejansko navzoči na obravnavanih miniaturah; zato so preučena razmerja med posameznimi motivi na sliki. Pomeni, pripisani posameznim motivom in sliki kot celoti, so nato preverjeni še z ozirom na ostale miniature v vsakem od rokopisov, da se razkrije, ali obstajajo tematske ali ideološke zveze in ali se razvija slikovna naracija, ki več posameznih miniatur povezuje v eno zgodbeno nit. Ti kriteriji so upoštevani, da bi lahko opisali pomen slike, tj. ekfrazo podobe, ki jo sugerira slikovni tekst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Miha Zor

    Miha Zor je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike. Na Oddelku za umetnostno zgodovino pripravlja doktorsko disertacijo Likovna upodobitev kot usmerjevalec razumevanja srednjeveške romance: Lancelot-Graalov primer, v kateri slogovno in ikonografsko analizira enajst arturjanskih rokopisov s konca 13. in začetka 14. stoletja, posebno pozornost pa namenja primerjavi literarne in likovne naracije. Že več let honorarno sodeluje z Radiem in Televizijo Slovenija, kjer deluje kot napovedovalec, mentor za govor in avtor oddaj o šansonu.

Prenosi

Objavljeno

31. 07. 2017

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Zor, M. (2017). Križanje, Cerkev in evharistija v treh arturjanskih rokopisih. Ars & Humanitas, 11(1), 75-89. https://doi.org/10.4312/ars.11.1.75-89