Politični eseji Navida Kermanija

Avtorji

  • Špela Virant Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.1.189-203

Ključne besede:

Navid Kermani, esej, politični diskurz, fikcija, postfaktično

Povzetek

Navid Kermani, nemški pisatelj in profesor orientalistike, se v svojih esejih posveča aktualnim političnim in socialnim vprašanjem, kot so migracije, terorizem in večkulturne družbe. Članek podaja podrobnejšo analizo izbranih Kermanijevih esejev ter jih umesti v tradicijo dialoško odprte esejistike (kakor jo po teoriji Petra V. Zime zastopa na primer Michel de Montaigne) in v kontekst nemških povojnih razprav o razmerju med literaturo in politiko. Nato postopke fikcionalizacije, kakor se kažejo v Kermanijevih političnih esejih, primerja s postopki v tako imenovanih postfaktičnih političnih diskurzih. Čeprav so postopki primerljivi in njihovi učinki načelno nepredvidljivi, je mogoče locirati temeljne razlike v njihovi narativni strukturi, ki lahko sugerira vsevednost pripovedovalca in s tem krepi njegovo pozicijo moči ali poudarja njegovo negotovost ter tako bralcu odpira možnost, da z njim stopi v konstruktiven dialog, ki je temeljnega pomena za demokratične družbe. Prav v odpiranju vprašanj in artikuliranju dvomov Kermani kot avtor esejev vidi svoje pisateljsko poslanstvo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Špela Virant, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

    Špela Virant je izredna profesorica za književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Težišča njenega raziskovalnega dela so sodobna nemška književnost, dramatika in medkulturna literarna veda.

Objavljeno

31. 07. 2017

Številka

Rubrika

Varia

Kako citirati

Virant, Špela. (2017). Politični eseji Navida Kermanija. Ars & Humanitas, 11(1), 189-203. https://doi.org/10.4312/ars.11.1.189-203