Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruza

Avtorji

  • Uršula Kastelic Vukadinović Gimnazija Jožeta Plečnika

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.2.29-43

Ključne besede:

Smrt Artemia Cruza, prevajanje, kulturno besedje, potujevanje, slovenščina

Povzetek

Prispevek obravnava kulturno besedje v slovenskem prevodu romana Carlosa Fuentesa Smrt Artemia Cruza. V analiziranem besedilu so številni kulturni izrazi, ki nimajo ustreznic v drugih jezikih in kulturah. Gre za elemente, ki prispevajo k potujevanju ciljnega besedila, saj se tako besedilni svet kaže kot neznan in eksotičen. Vendar pa je zanimivo, da bralca ti elementi ne zmedejo, ker v sobesedilu obstaja dovolj referenc, ki mu pomagajo razumeti bistveno, zato besedilo na mikroravni deluje koherentno. Prevajalka Alenka Bole Vrabec v primeru, ko gre za besedje, vezano na specifično kulturno okolje, najpogosteje prenese tuji kulturni izraz in ohranja španski zapis v poševnem tisku, v opombah pa razloži pomen večine teh izrazov. Na ravni kulturnega besedja se je odločila za potujitveno prevajalsko strategijo, saj bi nekatero prevzeto besedje lahko nadomestila s slovensko ustreznico ali vsaj s podomačenim zapisom v skladu s pravili slovenskega jezika. Te odločitve poudarjajo potujitveni značaj prevoda.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

27.12.2017

Kako citirati

Kastelic Vukadinović, U. (2017). Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruza. Ars & Humanitas, 11(2), 29–43. https://doi.org/10.4312/ars.11.2.29-43