Referenčne in diskurzivne vloge portugalskega nesestavljenega prihodnjika v indikativu v pripovednem besedilu Budapeste

Avtorji

  • Blažka Müller Pograjc Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.2.73-84

Ključne besede:

brazilska portugalščina, nesestavljeni prihodnjik v indikativu (futuro simples do indicativo), besedilna sekvenca, pripovedni postopek, prehod v sedanjostno sfero

Povzetek

Namen tega prispevka je osvetliti referenčno in diskurzivno delovanje nesestavljenega prihodnjika v indikativu v brazilski portugalščini v pripovednem besedilu Budapeste (Budimpešta) brazilskega avtorja Chica Buarqueja, hkrati pa ugotoviti, kakšno je besedilno okolje v smislu navzočnosti glagolskih paradigem v sekvencah, v katerih je mogoče zaznati pojavitev prihodnjika.
Čeprav je Budapeste pripovedno besedilo, v katerem prevladujejo zlasti glagolske paradigme preteklostnega niza, je mogoče v štirih sekvencah s sedmimi pojavitvami opaziti tudi nesestavljeni prihodnjik v indikativu. Analiza teh sekvenc pokaže, da je pojavitev oblik prihodnjika znamenje, da se je pripoved usmerila v sedanjostno sfero pripovedovalca, torej v trenutek pripovedovanja. Ta prehod, ki ga signalizira tudi navzočnost prihodnjika s časovno vrednostjo »prihodnosti« in modalno vrednostjo »gotovosti« in hkrati »nedejanskosti«, se v sekvencah Budapeste zgodi tako v pripovednem postopku prehoda od pripovedi k opisu, v opisni sekvenci kot tudi v dialoških fragmentih, ko pripovedovalec uporabi postopek vključitve direktnega diskurza protagonistov pripovedi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

27.12.2017

Kako citirati

Müller Pograjc, B. (2017). Referenčne in diskurzivne vloge portugalskega nesestavljenega prihodnjika v indikativu v pripovednem besedilu Budapeste. Ars & Humanitas, 11(2), 73–84. https://doi.org/10.4312/ars.11.2.73-84