Pismo Slovencu: vpliv Tomaža Šalamuna na brazilskega pesnika Narlana Matosa

Avtorji

  • Mojca Medvedšek Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.2.178-191

Ključne besede:

Tomaž Šalamun, brazilska poezija, medbesedilnost, Narlan Matos, prevodi

Povzetek

Članek bo predstavil vpliv, ki ga je imel slovenski pesnik Tomaž Šalamun (1941–2014, Slovenija) na poezijo brazilskega pesnika srednje generacije Narlana Matosa (1975, Itaquara, Bahia): osvetlil bo kontekst njunega srečanja in Šalamunov prvi vstop v brazilski literarni svet ter orisal prevajalsko in pesniško izmenjavo obeh avtorjev, prvine literarnega stika med dvema poetikama ter medbesedilne interakcije, ki se zrcalijo v poetiki brazilskega pesnika Matosa, zlasti v njegovi tretji zbirki Elegija novemu svetu in druge pesmi (Elegia ao novo mundo e outros poemas, 2012), v kateri se sklicevanje na Šalamuna udejanji zlasti v pesmi Pismo Slovencu. Matosov dialog s Šalamunovo poezijo poteka v nekaj ključnih točkah: v asociativnih preskokih in ludizmu ter v iskanju in posnemanju tipičnih ritmičnih vzorcev Šalamunovega verza in njegove glasbenosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2017

Kako citirati

Medvedšek, M. (2017). Pismo Slovencu: vpliv Tomaža Šalamuna na brazilskega pesnika Narlana Matosa. Ars & Humanitas, 11(2), 178-191. https://doi.org/10.4312/ars.11.2.178-191