Procesi identitete in uporaba slovenskega jezika med slovenskimi priseljenci v Argentini in njihovimi potomci

Avtorji

  • Nadia Molek Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.11.2.293-310

Ključne besede:

migracije, identiteta, jezik, Slovenci v Argentini

Povzetek

Pričujoči prispevek ponazarja rezultate raziskave, izvedene za avtoričino doktorsko disertacijo s področja antropoloških ved o migracijskih in identitetnih procesih Slovencev v Argentini. Članek obravnava kulturološki vidik ter primerja jezikovne prakse treh skupin slovenskih priseljencev in njihovih potomcev v Argentini, in sicer potomcev prve imigracije (1878–1888), medvojnih priseljencev in priseljencev po drugi svetovni vojni. V prvem delu je z zgodovinskega vidika prikazana raba slovenščine v Argentini, v drugem pa avtorica dokazuje, da se slovenščina delno ohranja in ima različne sporočanjske funkcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

27.12.2017

Kako citirati

Molek, N. (2017). Procesi identitete in uporaba slovenskega jezika med slovenskimi priseljenci v Argentini in njihovimi potomci. Ars & Humanitas, 11(2), 293–310. https://doi.org/10.4312/ars.11.2.293-310