Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije

Avtorji

  • Jasna Podreka University of Ljubljana, Faculty of Arts

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.5-8

Ključne besede:

interpretacija in definicija nasilja

Povzetek

Tematska številka revije Ars & Humanitas, ki je pred vami, obravnava tematiko nasilja, s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanih z različnimi interpretacijami in definicijami nasilja – torej z osrednjim vprašanjem, kako v okviru družboslovnih in humanističnih disciplin razumemo nasilje in kako ga definiramo. Tematska številka se tako dotika vprašanj kontekstualizacij določenih oblik nasilja (spolno nasilje, nasilje nad ženskami), reprezentacij nasilja v sodobnem času, v umetnosti in kulturi (literatura, likovna umetnost) ter vprašanj nasilja in šole. Zlasti slednje se zdi izrednega pomena, saj je eno ključnih vprašanj, povezanih z uspešnim bojem zoper nasilje, vprašanje ozaveščanja, ki naj se prične že v zgodnjem otroštvu. Napredek v širši družbi je mogoče doseči le z vzgojo, ki prek različnih tehnik učenja in metod dela spodbuja empatijo do sočloveka in podaja ustrezna znanja o tem, kaj je nasilje in kakšne so njegove posledice. V tematski številki smo se želeli razpravi o nasilju približati na interdisciplinarno znanstveni način.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Jasna Podreka, University of Ljubljana, Faculty of Arts

    Dr. Jasna Podreka, sociologinja, deluje kot asistentka in raziskovalka na Oddelku za Sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji diskriminacije žensk, žensk v politiki, spolne diskriminacije na trgu dela ter nasilja nad ženskami, pri čemer se osredotoča zlasti na vprašanje nasilja v družini, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov s področij, s katerimi se ukvarja. Je avtorica znanstvene monografije Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji.

Prenosi

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Podreka, J. (2018). Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije. Ars & Humanitas, 12(1), 5-8. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.5-8