Ženska kot grešni kozel: oblike nasilja v neopatriarhatu

Avtorji

  • Darja Zaviršek

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.11-25

Ključne besede:

neopatriarhat, nasilje, neoliberalizem, transnacionalni hegemonski maskulinizem, postsocializem

Povzetek

Članek analizira fenomen neopatriarhata, ki je nadaljevanje klasičnega patriarhata v neoliberalnih razmerah. Transnacionalni neoliberalizem je tesno povezan z neoliberalnim maskulinizmom, ki ga poimenujemo neopatriarhat in ki se pojavlja kot domnevna rešitev problemov globalne neenakosti, pomanjkanja delovnih mest, vse večjih potreb po skrbstvenem delu, ekoloških katastrof in množičnih migracij. Kot odgovor na pereče družbene probleme neopatriarhat konstruira grešnega kozla, ki so ženske. Za njihovo discipliniranje se uporabljata diskurza repatriarhalizacije in retradicionalizacije, ki sta del globalnega transnacionalnega neoliberalizma; politični voditelji, ekonomski zmagovalci in poraženci neoliberalizma uporabljajo religiozne in nacionalistične ideologije za nadzorovanje žensk. Pojavne oblike neoliberalizma v postsocialističnih državah in državah klasičnih kapitalizmov so raznovrstne; analiza različnih pojavov in fenomenov, od medijskih reprezentacij in političnih pamfletov do filma in vsakdanjih pojavov normaliziranega nasilja, kaže na njegovo raznovrstnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Darja Zaviršek

    Dr. Darja Zaviršek je sociologinja in redna profesorica na Fakulteti za socialno delo, kjer je vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s študijami hendikepa in duševnega zdravja, z nasiljem nad ženskami ter s študijami družbenih neenakosti, zgodovine socialnega dela in zgodovine žensk. Izdala je številne zbornike in monografije, med drugim Ženske in duševno zdravje (1994), Hendikep kot kulturna travma (2000), Notranje in mednarodne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse (2012) in Skrb kot nasilje (2018). Ima številne mednarodno odmevne objave, med drugim članek, ki je bil leta 2017 objavljen v mednarodni reviji Social Work Education, The humanitarian crisis of migration versus the crisis of humanitarianism. Je članica akademskega sveta na Alice Salomon University of Applied Science Berlin in častna profesorica na isti univerzi. Je članica sveta International Association of Schools of Social Work (IASSW), kjer vodi skupino za vprašanja žensk.

Prenosi

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Zaviršek, D. (2018). Ženska kot grešni kozel: oblike nasilja v neopatriarhatu. Ars & Humanitas, 12(1), 11-25. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.11-25