Postmoderni Angst in zen budizem v A Tale for the Time Being Ruth Ozeki

Avtorji

  • Mojca Krevel Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.56-72

Ključne besede:

Postmoderni Angst in zen budizem v A Tale for the Time Being Ruth Ozeki

Povzetek

Članek se giblje v območju objektivnega nasilja, ki legitimizira oziroma so mu inherentne druge oblike nasilja – od psihološkega, ekonomskega in vrstniškega do spolnega in fizičnega. Obravnava ga z vidika frustracij, ki jih sodobnim posameznikom povzroča sprememba družbeno-zgodovinske paradigme, ki jo za zdaj odločilno zaznamujejo interesi in zakonitosti globalnega postindustrijskega kapitalizma. Z analizo resničnosti in subjekta v romanu A Tale for the Time Being (2013) japonsko-ameriške pisateljice Ruth Ozeki bom izpostavila in utemeljila nasilne oziroma travmatične vidike aktualnih razmer za posameznike v romanu. Nato bom ovrednotila pisateljičin literarni scenarij možnosti izboljšanja vsakodnevne izkušnje posameznikov s ponotranjenjem osnovnih načel Dogenove šole zen budizma s stališča filozofskih opredelitev subjekta in resničnosti v postmoderni ter aktualnih razmer v globalnih potrošniških družbah digitalne dobe. Namen članka je pokazati, da je avtoričina na videz naivna rešitev eksistencialnih kriz glavnih likov nadvse relevantna, saj osnovne premise zen budizma ustrezajo metafizičnemu ustroju postmoderne. Roman potemtakem omogoča vpogled v konstruktivne vidike fraktalne narave postmodernih subjektov ter v vlogo, ki jo lahko ima književnost pri njihovi realizaciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Mojca Krevel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

    Dr. Mojca Krevel je doktorirala iz literarnih ved in je kot izredna profesorica za področje književnosti v angleščini zaposlena na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete s področja ameriške in britanske književnosti. Raziskovalno se ukvarja z najsodobnejšo ameriško prozo s stališča premikov, ki jih povzroča nastop postmoderne družbeno-zgodovinske paradigme, njene raziskave pa segajo tudi na področje posthumanizma, kvir teorije, novomedijskih tehnologij in kulturnih študij.

Prenosi

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Krevel, M. (2018). Postmoderni Angst in zen budizem v A Tale for the Time Being Ruth Ozeki. Ars & Humanitas, 12(1), 56-72. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.56-72