Šola in nasilje

Avtorji

  • Sanja Berčnik
  • Veronika Tašner

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.73-87

Ključne besede:

nasilje, šolsko nasilje, trpinčenje, preventiva

Povzetek

V prispevku avtorici predstavita različne pojavnosti nasilja v šolskem okolju. Ob različnih konceptualizacijah in definicijah nasilja v šoli tematizirata tudi različne dejavnike, ki vplivajo na pojav in obstoj nasilja v šoli. Pri tem posebno pozornost namenita šoli kot instituciji, ki v svojem bistvu ni demokratična, temveč hierarhično strukturirana organizacija. Zaradi temeljnih problemov, na katere se navezuje problem nasilja v šoli, večina držav šolam nalaga sistematično ukvarjanje s to problematiko in oblikovanje celostne politike spoprijemanja z nasiljem. V drugem delu prispevka tako avtorici analizirata politike različnih držav (Kanada, Švedska, Francija, Nemčija, Anglija) do problemov nasilja v šoli ter njihove povezave z dejavniki, ki vplivajo na pojav nasilja v šoli. Posebno pozornost namenita analizi uradnih dokumentov, ki usmerjajo spoprijemanje z nasiljem v šoli v Sloveniji, ter na ta način iščeta odgovor na vprašanje, kaj lahko naredijo šole.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Sanja Berčnik

    Dr. Sanja Berčnik je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je asistentka na področjih teorija vzgoje in predšolska pedagogika. Njena bibliografija v Cobissu obsega več kot devetdeset enot. Je soavtorica knjig, učbenikov, priročnikov ter znanstvenih in strokovnih prispevkov s področij edukacije, predšolske vzgoje ter sodelovanja vrtca in šole z ožjim in širšim okoljem v revijah, monografijah in drugih publikacijah doma in v tujini.

  • Veronika Tašner

    Dr. Veronika Tašner je docentka za področje sociologije vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z meritokracijo, pravičnostjo in neenakostjo v edukaciji, zasebnim šolstvom, z delom v povezavi z edukacijo v družbah onkraj mezdnega dela ter s spoli in vzgojo. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih projektih na temo edukacije, njene prihodnosti in pravičnosti. Je avtorica in soavtorica več člankov s področij, s katerimi se ukvarja, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah ter monografskih publikacijah. Uredila je monografijo Brez spopada: kultur, spolov, generacij ter souredila monografijo Zasebno šolstvo v Sloveniji.

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Berčnik, S., & Tašner, V. (2018). Šola in nasilje. Ars & Humanitas, 12(1), 73-87. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.73-87