Verbalno nasilje v vrtcu in osnovni šoli

Avtorji

  • Darija Skubic

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.104-123

Ključne besede:

verbalno nasilje, otrok, vrtec, osnovna šola, prepričanja študentov

Povzetek

V slovenskem prostoru in v tujini obstaja dokaj obsežna literatura o nasilju različnih oblik, zaradi česar se pojavlja zelo različna in specifična raba posameznih pojmov, ki označujejo isto dejavnost oziroma problematiko, npr. nasilje, agresivnost, agresija, trpinčenje, prisila, ustrahovanje. Ena izmed pogostih oblik nasilja je verbalno nasilje, pri katerem gre za besedno izražanje nespoštovanja do žrtve. Živimo v času, ko med prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije zelo hitro narašča družbena neenakost. V različnih dokumentih Evropske unije pa sta prav vzgoja in izobraževanje v predšolskem in zgodnješolskem obdobju izpostavljena kot tista, ki najbolj prispevata k pravičnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu in imata pomembno vlogo pri spodbujanju socialne vključenosti ter zmanjševanju socialno-ekonomskih in drugih razlik med otroki. Zato me je še posebej zanimalo, ali oziroma kako se verbalno nasilje kot posledica nestrpnosti in diskriminatornih praks kaže v vrtcu/osnovni šoli.
V ta namen je bila na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani izvedena raziskava o stališčih študentk in študentov treh različnih študijskih programov do verbalnega nasilja v vrtcu/osnovni šoli. Rezultati so pokazali, da anketirane študentke in anketirani študenti zaznavajo različne reprezentacije verbalnega nasilja v vrtcu/osnovni šoli, da pa bi bilo potrebno nenehno izobraževanje za t. i. kulturo aktivne strpnosti, ki bi pomagala pri prepoznavanju oblik nestrpnosti in diskriminatornih praks.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Darija Skubic

    Dr. Darija Skubic je docentka za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno osrednje raziskovalno področje vključuje razvoj zgodnje bralne pismenosti in slovenščine kot drugega/tujega jezika v vrtcih in osnovnih šolah.

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Skubic, D. (2018). Verbalno nasilje v vrtcu in osnovni šoli. Ars & Humanitas, 12(1), 104-123. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.104-123