Otrokove pravice in preventivno vzgojno delovanje v javni osnovni šoli kot odgovor na nasilje in odklonsko vedenje

Avtorji

  • Tatjana Devjak
  • Darja Zorc Maver

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.124-138

Ključne besede:

nasilje, empatija, sodobna umetnost, medpredmetne povezave

Povzetek

Avtorici v prispevku analizirata pomen vzgojne zasnove in preventivnega vzgojnega delovanja v osnovni šoli ter utemeljujeta potrebo po sistematičnem načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalviranju vzgojne dejavnosti v javni osnovni šoli. Izhajata iz predpostavke, da družbene spremembe vplivajo tudi na spremembe v socializaciji otrok in mladine. Izpostavita kompleksnost dejavnikov, ki prispevajo k neprimernemu, agresivnemu ali nasilnemu vedenju. Prikažeta teorije anomije, interakcionistične teorije kot osnove za analizo odklonskega vedenja in predstavita preventivno disciplino kot odgovor na vzgojne težave, nasilje in odklonsko vedenje v javni osnovni šoli.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Tatjana Devjak

    Dr. Tatjana Devjak, izredna profesorica za predšolsko vzgojo in docentka za teorijo vzgoje, je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predstojnica Oddelka za temeljni pedagoški študij. Magistrirala in doktorirala je s področja etične in državljanske vzgoje. Njena bibliografija v Cobissu obsega več kot tristo enot. Je avtorica knjig, učbenikov, priročnikov, delovnih zvezkov ter znanstvenih in strokovnih prispevkov s področij edukacije, etične, državljanske in predšolske vzgoje ter pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v revijah, monografijah in drugih publikacijah doma in v tujini. Je nosilka in izvajalka tujih in domačih raziskovalnih projektov ter projektov Evropskega socialnega sklada.

  • Darja Zorc Maver

    Dr. Darja Zorc-Maver, redna profesorica za socialno pedagogiko, je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava na Oddelku za socialno pedagogiko. Njeno raziskovalno področje obsega teorijo socialne pedagogike, preventivno delo na področju dela z otroki in mladostniki, študije spolov ter področje vedenjskih in čustvenih težav. Je nosilka več predmetov s področja socialne pedagogike in je vključena v več raziskovalnih projektov.

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Devjak, T., & Zorc Maver, D. (2018). Otrokove pravice in preventivno vzgojno delovanje v javni osnovni šoli kot odgovor na nasilje in odklonsko vedenje. Ars & Humanitas, 12(1), 124-138. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.124-138