Reprezentacije nasilja v sodobni umetnosti kot vir za privzgajanje empatije v osnovni šoli

Avtorji

  • Metoda Kemperl
  • Nina Sladič

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.139-160

Ključne besede:

nasilje, empatija, sodobna umetnost, medpredmetne povezave

Povzetek

Umetnost lahko vpliva na nas ter na naš odnos do sebe, do drugega in do sveta, v katerem živimo. Zato lahko s pomočjo umetniških del spodbujamo tudi empatijo. Ta je eden izmed temeljev človeštva in je pomembna veščina, ki se je človek uči že od zgodnjega otroštva. Z vživljanjem v umetniško delo lahko dosežemo pozitiven vpliv na etični razvoj posameznika. Za to je posebej primerna sodobna umetnost, saj je močno povezana z življenjem in se ukvarja s problemi, ki se dogajajo tukaj in zdaj. Teme sodobne umetnosti, kot so trajnostni razvoj, globalizacija, odnos do drugega, identiteta, migracija ali kulturne izmenjave, se povezujejo tudi s konceptom aktivnega državljanstva. V šoli lahko tematiziranje nasilja v umetnosti in privzgajanje empatije združimo z medpredmetnim povezovanjem. V prispevku bomo zato z analizo učnih načrtov ugotavljali, katere predmete bi bilo treba povezati, da bi ta cilj dosegli, ter kateri cilji in vsebine se ustrezno dopolnjujejo. Z umetnostnozgodovinsko metodologijo (ikonografska, ikonološka oziroma kontekstualna analiza) pa bomo raziskali, katera sodobna slovenska umetniška dela z upodobitvijo nasilja so primerna za uporabo v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

  • Metoda Kemperl

    Dr. Metoda Kemperl, red. prof. za umetnostno zgodovino, zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za likovno pedagogiko, je članica programske skupine Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana. Je soustanoviteljica Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. Je dobitnica priznanja Izidorja Cankarja za posebne dosežke v umetnostni zgodovini (SUZD). Glavna področja njenega raziskovanja so: baročna umetnost, baročna arhitektura, baročna kulturna zgodovina, likovna vzgoja in muzejska pedagogika.

  • Nina Sladič

    Nina Sladič je magistrica profesorica poučevanja likovne pedagogike. Leta 2017 je sodelovala v projektu Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani »Izobraževalni turizem – priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije«. Ker je šele pred kratkim diplomirala, z osnovnimi šolami sodeluje kot zunanja sodelavka.

Prenosi

Objavljeno

20. 07. 2018

Kako citirati

Kemperl, M., & Sladič, N. (2018). Reprezentacije nasilja v sodobni umetnosti kot vir za privzgajanje empatije v osnovni šoli. Ars & Humanitas, 12(1), 139-160. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.139-160