Opis poti v potopisih srednjega in zgodnjega novega veka

Avtorji

  • Marija Javor Briški Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.1.204-223

Ključne besede:

Michel de Certeau, poti, koncepcija prostora, potopis, romarski potopis, srednji vek, zgodnji novi vek, Konrad Grünemberg, Georg Christoph von Neitzschitz

Povzetek

Izhajajoč iz predpostavke, da prostor ni objektivno dan in da je njegova konstrukcija odvisna od posameznikove percepcije, avtorica eksemplarično analizira dve deli, in sicer poznosrednjeveški romarski potopis Konrada Grünemberga in poučni potopis saškega plemiča Georga Christopha von Neitzschitza iz 17. stoletja. Pri tem se opira predvsem na Certeaujeve teorije prostora. Upoštevajoč žanrsko pripadnost in avtorjeve intence razišče, katere koncepcije prostora generirajo opisi poti v izhodiščnem, prehodnem in ciljnem prostoru. Pri tem se osredotoči na odnos karte in parcoursa ter selektivno upošteva razmerje med besedilom in slikovnim gradivom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marija Javor Briški, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Dr. Marija Javor Briški je izredna profesorica za književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se posveča starejšemu nemškemu jeziku in književnosti. Osredotočila se je na komiko, historiografijo, produktivno recepcijo starejše književnosti, na estetske, kulturne in geografske transgresije v literaturi ter na raziskovanje kanclijskega jezika v nemških virih na Slovenskem.

Objavljeno

20.07.2018

Kako citirati

Javor Briški, M. (2018). Opis poti v potopisih srednjega in zgodnjega novega veka. Ars & Humanitas, 12(1), 204–223. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.204-223