Univerzalna zgodovina spomina

Spomin med Anti-Ojdipom in Genealogijo morale

Avtorji

  • Izidor Barši Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.2.41-55

Ključne besede:

univerzalna zgodovina, biofiliacijski spomin, besedni spomin, beleženje, dolg, krutost

Povzetek

V knjigi Anti-Ojdip Gilles Deleuze in Felix Guattari razločujeta med dvema vrstama spomina: besednim ali aliansnim ter biofiliacijskim. V njuni koncepciji družbe primata nima menjava, temveč dolg: temeljno družbeno razmerje je torej razmerje med upnikom in dolžnikom. Nujni pogoj tega razmerja je spomin, ki zagotavlja, da dolg ni pozabljen. Vendar ta spomin ni samoumeven, ampak ga je bilo treba človeku šele narediti. To »predzgodovinsko delo človeka« Deleuze in Guattari interpretirata kot osrednji napor »primitivnega sociusa«, ki sestoji iz vseh krutih tehnik vpisovanja v telo, kar imenujeta »sistem krutosti«. Avtorja se opreta na Nietzschejevo Genealogijo morale in trdita, da se besedni spomin vzpostavi na podlagi »aktivne sposobnosti pozabe« in s »potlačitvijo biološkega spomina«. Če je sredstvo vzpostavitve besednega spomina sistem krutosti in njen agens aliansa oziroma primitivni socius sam, kaj točno je potlačitev in kaj je tisto, kar je potlačeno? Biofiliacijski spomin imenujeta tudi »intenzivni spomin filiacije«, »spomin učinkov« ter »biokozmični spomin«, vendar v knjigi njegovega pojmovanja ne razvijeta. Članek poskuša v kontekstu Anti-Ojdipa in prek branja Genealogije morale natančneje zastaviti problem spomina ter dlje razviti pojmovanje in vlogo biofiliacijskega spomina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Izidor Barši, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Izidor Barši, univ. dipl. fil. in soc. k., je mladi raziskovalec na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter doktorski kandidat smeri Teoretska psihoanaliza. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s francosko filozofijo 20. stoletja, posebej s strukturalizmom, epistemologijo in psihoanalizo.

Prenosi

Objavljeno

27.12.2018

Kako citirati

Barši, I. (2018). Univerzalna zgodovina spomina: Spomin med Anti-Ojdipom in Genealogijo morale. Ars & Humanitas, 12(2), 41–55. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.41-55

Številka

Rubrike

Študije