Mnéme in hénosis

Dinamika spomina v Plotinovi filozofiji

Avtorji

  • Sonja Weiss Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.2.56-70

Ključne besede:

Plotin, spomin, spominjanje, čas, nesmrtnost, telo, duša

Povzetek

Prispevek obravnava vlogo spomina v Plotinovi filozofiji, natančneje, v okviru pojma hénosis, ki na ravni mistične izkušnje pomeni zedinjenje duše z umskimi resničnostmi, v kontekstu njenega zemeljskega bivanja v telesu pa manj zaželeno poistovetenje s spomini na njeno telesno življenje. Mistična izkušnja praviloma izključuje spomin, saj je ta vezan na čas in človeško dušo vklepa v njeno posamičnost. Sposobnost spominjanja kljub temu ostaja pomemben del filozofske áskesis, ki človeka vodi k mistični izkušnji, saj je edina duševna zmožnost (dýnamis), ki lahko tako rekoč potuje skozi čas, čeprav je – kot del diskurzivnega miselnega procesa – tudi sama ujeta vanj. Spomin se tako izkaže za dvorezen meč, zaradi česar se moramo vprašati, kdaj naj ga pojmujemo kot sredstvo, s katerim ohranimo to, kar nam je po naravi lastno, kdaj pa je zgolj vez, ki nas priklepa na nižjo resničnost čutno zaznavnega sveta. Razlikovanje med anagoško močjo platonske anámnesis in spominom kot vsebino oz. stanjem, ki nas ločuje od enosti z umskim kozmosom, je pomembno za opredelitev trenutka, ko mora človek izpustiti, česar se je še pravkar oklepal. Ta trenutek pa ni postavljen v čas, ampak je stvar človekove moralne drže.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Sonja Weiss, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Sonja Weiss je docentka na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z antično filozofijo, predvsem s pitagorejsko, platonsko in novoplatonsko, ter z recepcijo antične filozofske tradicije v srednjeveški in humanistični literaturi. Je avtorica slovenske monografije o rabi mita pri Plotinu in pripravlja prvi integralni prevod Plotinovih del v slovenščino.

Objavljeno

27.12.2018

Kako citirati

Weiss, S. (2018). Mnéme in hénosis: Dinamika spomina v Plotinovi filozofiji. Ars & Humanitas, 12(2), 56–70. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.56-70

Številka

Rubrike

Študije