Spomin in identiteta v romanu Očeta Vincenca smrt Petra Božiča

Avtorji

  • Janja Vollmaier Lubej Univerza na Dunaju

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.12.2.151-162

Ključne besede:

Peter Božič, Očeta Vincenca smrt, individualni spomin, kolektivni spomin, travma, identiteta

Povzetek

Prispevek se ukvarja z romanom sodobnega slovenskega pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932–2009). V središče postavlja travmatično vojno izkušnjo, izkušnjo smrti in vprašanje oblikovanja identitete ob veliki travmi literarnih oseb, pri čemer ima spomin v pripovednem svetu Petra Božiča temeljni pomen. Predstavljena so pisateljeva pripovedna besedila, čemur sledi poglobljena interpretacija romana Očeta Vincenca smrt s temeljnimi motivno-tematskimi, stilnimi in jezikovnimi poudarki. Zatem se avtorica posveti podrobnejši predstavitvi spomina dečka Ana ter identitete literarnih oseb. Ugotavlja, da v romanu prevladujeta preplet individualnega in kolektivnega spomina ter odsotnost identitete zaradi travm iz preteklosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Janja Vollmaier Lubej, Univerza na Dunaju

    Janja Vollmaier Lubej je doktorica znanosti s področja literarnih ved (2013) in docentka za predmetno področje slovenska književnost. V študijskem letu 2015/2016 je delovala kot predavateljica slovenske književnosti na Univerzi Ivana Franka v Lvovu. Poučevala je slovenščino na tujih univerzah (Sombotel, poletni semester 2014/2015; Lodž, 2009/2010, 2010/2011) ter organizirala in vodila literarne večere s sodobnimi slovenskimi pisatelji in pisateljicami. V poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 je predavala kot gostujoča profesorica za slovensko književnost na Univerzi na Dunaju, kjer s svojim delom nadaljuje tudi v zimskem semestru 2018/2019. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc ter piše znanstvene prispevke in recenzije (Obdobja, Jezik in slovstvo, Slavia Centralis, Philological Studies, Visnik Lvivskogo Universitetu). Je (so)avtorica učbenika S slovenščino po svetu (2013, Znanstvena založba FF Ljubljana), Ukrajinsko-slovenskega tematskega slovarja (2015, Znanstvena založba Univerze v Lvovu) in prevodov Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča (2016, Cankarjeva založba), Vorošilovgrad Serhija Žadana (2018, Beletrina) in Moskoviada Jurija Andruhoviča (2018, Cankarjeva založba). Piše eseje.

Prenosi

Objavljeno

27. 12. 2018

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Vollmaier Lubej, J. (2018). Spomin in identiteta v romanu Očeta Vincenca smrt Petra Božiča. Ars & Humanitas, 12(2), 151-162. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.151-162