Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas

Avtorji

  • Luka Ručigaj
  • Monika Deželak Trojar
  • Anja Dular
  • Sonja Svoljšak

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.13.1.123-150

Ključne besede:

rodbina Auersperg, plemiške knjižnice, Kranjska, Ljubljana, katalogi, inventarji

Povzetek

O obsegu, vsebini ter kulturno-znanstvenem pomenu ljubljanske knjižnice rodbine Auersperg, ki je vrhunec doživela za časa bratov Wolfa Engelberta (1610–1673) in Janeza Vajkarda (1615–1677), pričajo le posamezni ohranjeni katalogi, inventarji in popisi, saj je bila zbirka v preteklosti razpršena. Do danes je bil poznan le katalog iz leta 1668 oziroma njegov prepis iz leta 1762, v okviru različnih raziskav Auerspergovih rodbinskih arhivov na Dunaju v preteklih letih pa je bilo odkritih še pet dodatnih katalogov in inventarjev knjižnice iz 17. in 18. stoletja. Prispevek predstavlja osnovne podatke o že znanih, pa tudi o na novo odkritih zgodnjih katalogih in inventarjih, ki razkrivajo kontinuiteto in značilnosti razvoja te obsežne zbirke skozi čas, predstavlja pa tudi oba kataloga z londonskih avkcij iz osemdesetih let 20. stoletja, na katerih je bilo prodanih več kot 800 Auerspergovih knjig.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

20. 08. 2019

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Ručigaj, L., Deželak Trojar, M., Dular, A., & Svoljšak, S. (2019). Katalogi in inventarji Auerspergove knjižnice kot pomniki njenega kulturnozgodovinskega pomena in razvoja skozi čas. Ars & Humanitas, 13(1), 123-150. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.123-150