»Peterburški tekst« ruske književnosti kot ruska različica zgodbe o prostorskem obratu

Avtorji

  • Blaž Podlesnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.13.2.11-25

Ključne besede:

prostorski obrat, peterburški tekst, besedilni prostor, zunajbesedilni prostor, transgresija

Povzetek

Razprava je posvečena vprašanju razumevanja besedilnega in zunajbesedilnega prostora v konceptu peterburškega teksta ruske literature (V. N. Toporov), ki ga razumemo kot izvirno rusko (pozno)strukturalistično različico prostorskega obrata. V primerjavi s poudarjanjem zunajbesedilnega prostora ter odmikom od tekstualizma, ki je značilen za zahodno prostorsko literarno vedo, je zunajbesedilni prostor v konceptu peterburškega nadteksta ohranil zavest o svoji znakovnosti, iz literature pa je geografski/kulturni/opomenjeni prostor prevzel tudi zavedanje o svoji transgresivni naravi, kar je bila v strukturalni poetiki ena od ključnih značilnosti literarnega besedilnega prostora. V soočenju z nekaterimi sodobnimi zahodnimi in ruskimi prostorskimi pristopi v literarni vedi nato osvetljujemo problem širšega osmišljanja zunajbesedilnega prostora kot kulturnega fenomena, ki ga je – podobno kot tekst – mogoče osmišljati v dveh različnih sferah znakovnosti, ter izpostavljamo, da bi morala sodobna literarna veda odpirati tudi prostor za drugačen prostor.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

26. 12. 2019

Številka

Rubrika

Študije

Kako citirati

Podlesnik, B. (2019). »Peterburški tekst« ruske književnosti kot ruska različica zgodbe o prostorskem obratu. Ars & Humanitas, 13(2), 11-25. https://doi.org/10.4312/ars.13.2.11-25