Sinopsis za zgodovino teorije fotografije

Avtorji

  • Rebeka Vidrih Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.211-225

Ključne besede:

teorija fotografije, zgodovina fotografije, Roland Barthes, John Szarkowski, John Berger, Susan Sontag, Rosalind Krauss, Allan Sekula, Victor Burgin

Povzetek

Kljub temu da teorija fotografije velja za opredeljeno in uveljavljeno miselno polje, njena »zgodovina« zaenkrat obstaja le v obliki antologij raznolikih tekstov, iztrganih iz različnih kontekstov. Predlagan je zato osnutek za koherenten zgodovinski pregled najpomembnejših misli in mislecev o fotografiji, ki naj bi služil kot izhodišče za obsežnejšo in temeljitejšo študijo. Polje teorije fotografije se izkaže za mrežo razmislekov, ki se prepletajo, nanašajo drug na drugega in drug drugemu nasprotujejo in katerih ugotovitve se dopolnjujejo ter jih je mogoče smiselno povzeti. Fotografska podoba je kot produkt fotografskega postopka odtis resničnosti, vendar ima v postopku pomembno vlogo tudi fotografova dejavnost izbire določenega motiva in način tega izbiranja vzpostavlja prostor za umetniško dimenzijo fotografije. Fotografska podoba je sporočilo, toda sama po sebi nima pomena, pač pa je njena pomenljivost odvisna od teksta in konteksta, njen pomen je diskurzivno in institucionalno zagotovljen. Čeprav se fotografskemu kapitalističnemu spektaklu ni mogoče izogniti, se je vendarle mogoče fotografije posluževati tudi kot alternativne, kritične umetniške prakse. Izpostavljeni so tudi zastavki predstavljenih mislecev (filozof, kulturni kritik, likovni kritik, kustos, umetnostni zgodovinar, konceptualni umetnik): poudarjeno je, s katerega stališča se piše teorija fotografije, in posledično, kaj je pravzaprav vsakokrat njen predmet.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adams, A., A personal credo, 1943. An excerpt, v: Photography in print. Writings from 1816 to present (ur. Goldberg, V.), Albuquerque 1981, str. 377–380.

Amelunxen, H. v. (ur.), Theorie der Fotografie IV, 1980–1995, München 2000.

Barthes, R., Image Music Text, London 1977.

Barthes, R., Camera lucida. Zapiski o fotografiji, Ljubljana 1992.

Batchen, G., Goreč od želje. Zasnovanje fotografije, Ljubljana 2010.

Bate, D., Fotografija. Ključni koncepti, Ljubljana 2012.

Bazin, A., The ontology of the photographic image, v: What is cinema?, I, Berkeley 2005, str. 9–16.

Benjamin, W., Izbrani spisi, Ljubljana 1998.

Benjamin, W., Selected writings. Volume 2, Part 2, 1931–1934 (ur. Jennings, M. in drugi), Cambridge 1999.

Berger, J., Načini gledanja, Ljubljana 2016.

Berger, J., Razumeti fotografijo (ur. Dyer, G.), Ljubljana 2018.

Bolton, R. (ur.), The contest of meaning. Critical histories of photography, Cambridge 1989.

Burgin, V. (ur.), Thinking photography, London 1982.

Burgin, V., The end of art theory. Criticism and postmodernity, London 1986.

Crimp, D., On the museum’s ruins, Cambridge 1993.

Elkins, J. (ur.), Photography theory, New York 2007.

Emerling, J., Photography. History and theory, New York 2012.

Goldberg, V. (ur.), Photography in print. Writings from 1816 to present, Albuquerque 1981.

Hershberger, A. (ur.), Photographic theory. A historical anthology, Oxford 2014.

Kelsey, R. in drugi (ur.), The meaning of photography, Williamstown 2008.

Kemp, W. (ur.), Theorie der Fotografie I, 1839–1912, München 1980.

Kemp, W. (ur.), Theorie der Fotografie II, 1912–1945, München 1979.

Kemp, W. (ur.), Theorie der Fotografie III, 1945–1980, München 1983.

Kracauer, S., The past’s threshold. Essays on photography (ur. Despoix, Ph.), Zürich 2014.

Krauss, R., The originality of the avant-garde and other modernist myths, Cambridge 1985.

Kriebel, S., Theories of photography. A short history, v: Photography theory (ur. Elkins, J.), New York 2007, str. 3–49.

Long, J. J. in drugi (ur.), Photography. Theoretical snapshots, London 2009.

Moholy-Nagy, L., Painting – Photography – Film, London 1969.

Newhall, B. (ur.), Photography. Essays and images. Illustrated readings in the history of photography, New York 1980.

Newhall, B., The history of photography. From 1839 to the present, New York 1997.

Rosler, M., Decoys and disruptions. Selected writings, 1975–2001, Cambridge 2004.

Sekula, A., Photography against the grain. Essays and photo works 1973–1983, Halifax 1984.

Solomon-Godeau, A., Photography at the dock. Essays on photographic history, institutions, and practices, Minneapolis 1991.

Solomon-Godeau, A., Photography after photography. Gender, genre, history, Durham 2017.

Sontag, S., O fotografiji, Ljubljana 2001.

Sontag, S., Pogled na bolečino drugega, Ljubljana 2006.

Stiegler, B., Theoriegeschichte der Photographie, München 2006.

Szarkowski, J., The photographer’s eye, New York 2007.

Tagg, J., The burden of representation. Essays on photographies and histories, Houndmills 1988.

Trachtenberg, A. (ur.), Classic essays on photography, New Haven 1980.

Van Gelder, H. in drugi, Photography theory in historical perspective. Case studies from contemporary art, Oxford 2011.

Welch, E. in drugi, Introduction: a small history of photography studies, v: Photography. Theoretical snapshots (ur. Long, J. J. in drugi), London 2009, str. 1–15.

Wells, L. (ur.), The photography reader, London 2003.

Wells, L. (ur.), Photography. A critical introduction, New York 2015.

Weston, E., Seeing photographically, v: Classic essays on photography (ur. Trachtenberg, A.), New Haven 1980, str. 169–175.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2020

Kako citirati

Vidrih, R. (2020). Sinopsis za zgodovino teorije fotografije. Ars & Humanitas, 14(2), 211–225. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.211-225