Spominki in spomini na bojevnike

Primer kozuke

Avtorji

  • Chikako Shigemori Bučar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.87-101

Ključne besede:

kozuka, japonska bojevniška tradicija, avstro-ogrska mornarica, spominki, obdobje Meiji

Povzetek

V okviru projekta Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji smo evidentirali dve kozuki, v resnici le ročaja nožev, ki so se uporabljali v kontekstu bojevniške kulture na Japonskem. Kozuka kot majhen nož je imela svoje mesto na skrbno izdelanem samurajskem meču med 16. in 19. stoletjem. Članek na kratko predstavlja zbirateljstvo na Japonskem in prve stike zahodnih zbirateljev z japonskimi starimi in eksotičnimi predmeti. Upodobitvi na zunanji strani kozuk, ki ju hrani Pomorski muzej v Piranu, prikazujeta boga Fukurokujuja v ljudskem verovanju in prizor »žrebec pod češnjevimi cvetovi«. Na osnovi ozadja nekdanjega lastnika Antona Dolenca (1871–1920), ki je kot član avstro-ogrske mornarice potoval v Vzhodno Azijo, lahko ugotovimo čas in kraj nakupa oz. pridobitve obeh kozuk. Kozuki je odkupil Pomorski muzej v Piranu leta 1964, medtem ko so nekateri drugi predmeti iz Dolenčeve zbirke končali v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Biographical dictionary of Japan, Kodansha, 福禄寿 (=Fukurokuju), 2020, https://japanknowledge-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/lib/en/display/?lid=5011060244720 [16. 5. 2020].

Chōshūya, 刀剣用語解説集 Tōken yōgo kaisetsu-shū (Slovarček terminov za meče in bodala), 2020, https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%9F%84#TOKEN [16. 5. 2020].

Donko, W. M., Österreichs Kriegsmarine in Fernost. Alle Fahrten von Schiffen der k. (u.) k. Kriegsmarine nach Ostasien, Australien und Ozeanien von 1820 bis 1914, Berlin 2013.

Encyclopedia Nipponica, Shogakukan, 七福神 (=Shichifukujin), https://japanknowledge-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/lib/en/display/?lid=1001000104307 [16. 5. 2020].

Encyclopedia of Japan, Chiossone, https://japanknowledge-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/lib/en/display/?lid=10800IR009809 [30. 10. 2020].

Encyclopedia of Japanese history, Yoshikawa Kōbunkan, 侍 samurai, 2020, https://japanknowledge-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/lib/en/display/?lid=30010zz210130 [30. 10. 2020].

Friday, K., The Way of Which Warriors? Bushidō & the Samurai in Historical Perspective, Asian Studies 6(2), 2018, str. 15–31.

Grancsay, S. V. in Priest A., Japanese metalwork, Nō masks, and textiles in the Howard Mansfield collection, v: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 32(10), oktober 1937, str. 223–238.

Hrvatin, K. (ur.), Japonska med nami: programska knjižica = Japan in our midst: programme book 1, Ljubljana 2017.

Koman, D., Japonski braniki mečev v zapuščini arhitekta Ivana Jagra. v: Poti samurajev: japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem, (ur. Lazar, T.), Ljubljana 2017, str. 64–71.

Kuchiki, N., House of Yamanaka, Tokio 2011.

Lazar, T., ur., Poti samurajev: japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem, Ljubljana 2017a.

Lazar, T., Vojskovanje in vojaška tehnologija v dobi samurajev, v: Poti samurajev: japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem (Lazar, T., ur.) Ljubljana 2017, str. 127–135.

Marinac, B., Čez morje na nepoznani Daljni Vzhod, Piran 2017.

Marinac, B., Neevropska dediščina v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« Piran, Glasnik SED 60/1, 2020, 7–21.

Messer Spezial, Bad Nauhaim, 2020, http://www.messer-spezial.de/kozuka.html [16. 5. 2020].

Minami Shinshū navi, Komatsunagi no sakura (Achimura) 南信州ナビ 駒つなぎの桜(阿智村), 2020, https://msnav.com/navi/kanko/sakura/komatsunagi [16. 5. 2020].

Museum für ostasiatische Kunst Köln, 2020, https://museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/History [30. 10. 2020].

Nagasaka, K., Meiji shoki ni okeru nihon hatsu no gaikokujin muke ryokō gaido bukku (The study of first »travel-guidebooks« to Japan for foreign people in early-Meiji era), v: Studies in sociology, psychology and education: Inquiries into humans and societies, Tokio 2010, str. 101–115, http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN0006957X-00000069-0101 [16. 5. 2020].

Pomorski muzej v Piranu, kartoteka, Dolenc, Anton.

Presl, I., Za družino, dom, cesarja, Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin = annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine, 1(1), 1991, str. 171–178.

Rucker, R. H., Japanese sword furniture, v: Parnassus, 7, december 1935, str. 21–23.

Shogakukan unabridged dictionary of the Japanese language, 宝船 takarabune, 2020, https://japanknowledge-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/lib/en/display/?kw=%E5%AE%9D%E8%88%B9&lid=200202989e335Z2dZIIi [30. 10. 2020].

Steiner, C. B., Authenticity, repetition, and the aesthetics of seriality: The work of tourist art in the age of mechanical reproduction. v: Unpacking culture: art and commodity in colonial and postcolonial worlds (ur. Phillips, R. B., Steiner, C. B.), Berkeley, Los Angeles, London 1999, str. 87–103.

Stergar, R., Slovenci v habsburški vojski, 2001, http://www2.arnes.si/~krsrd1/conference/Speeches/Stergar_slo.htm [9. 5. 2020].

Štrukelj, P., Neevropske zbirke v Muzeju Goričane, Etnolog 31, 1980–1982, str. 125–158.

The French jewelry post, 2018, https://www.thefrenchjewelrypost.com/en/style/henri-vever-the-art-nouveau-jeweler/ [30. 10. 2020].

The virtual collection of Asian masterpieces (VCM), http://masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=14449 [9. 5. 2020].

Weblio こずか・こうがい Kozuka in kōgai, https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%9F%84#TOKEN [15. 5. 2020].

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2020

Kako citirati

Shigemori Bučar, C. (2020). Spominki in spomini na bojevnike: Primer kozuke. Ars & Humanitas, 14(2), 87-101. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.87-101