Kognitivno okvirjanje s pomočjo političnih sloganov

Kratka ocena nevtralnosti hrvaških medijev

Avtorji

  • Suzana Jurin Univerza na Reki, Filozofska fakulteta, Hrvaška
  • Daniela Kružić Univerza na Reki, Ekonomska fakulteta, Hrvaška

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.1.89-103

Ključne besede:

volilna kampanja, medijska nevtralnost, kognitivno okvirjanje, besedilni žanr, politični slogan

Povzetek

Hrvaška politična scena doživlja korenite spremembe. Od parlamentarnih volitev 2016 politična levica postopoma izgublja svoj položaj. V tem procesu eno ključnih vlog igrajo mediji, ki vplivajo na volivce in njihovo izbiro. V prispevku smo analizirali pisna besedila, zbrana med volilno kampanjo 2016. Med najvidnejšimi hrvaškimi časopisi sta bila izbrana politično levo usmerjeni »Novi list« in politično desno usmerjeni »Večernji list«. Med različnimi besedilnimi zvrstmi smo izvedli besediloslovno analizo političnega slogana (parole, krilatice) in njegove vloge pri ustvarjanju političnih mnenj volivcev. V analizi so bili podani podatki o verbalnih, neverbalnih in paraverbalnih segmentih besedila. Te pojave smo obravnavali kot komunikacijsko-pragmatične in jezikovno-slogovne entitete, ki so potrebne za uspešno kognitivno okvirjanje političnih mnenj javnosti. Za ustvarjanje in okvirjanje političnih mnenj tvorec besedila uporablja subtilna prepričevalna sporočila. Na vsebinski ravni analize strukture besedila je prikazan komunikacijski namen tvorca besedila, pri čemer analiza besedilne funkcije prikazuje najpogostejše kazalnike besedila, ki se uporabljajo za prenos želene vsebine, in identificira potencialno prepričevalno sporočilo, »skrito« v besedah. Raziskava pokaže, da je število političnih sloganov, objavljenih v prid prevladujoče politične usmeritve posameznega časopisa, nekoliko večje od števila krilatic za nasprotno opcijo, kar kaže, da hrvaški medijski prostor ni politično nevtralen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alaburić, V., Sloboda misli, mišljenja, izražavanja i informiranja, in: Hrvatska pravna revija 3, 6, Zagreb 2003, pp. 1-14.

Atkin, C., Salmon, C. T., Communication Campaigns, in: Handbook of Communication Science, Sage LTD, Thousand Oaks, CA 2009, pp. 419-437.

Baltezarević, V., Baltezarević, R., Milovanović, S., Between the Lines and through the Images, in: Informatol. 47, 2014.,1., Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb 2014, pp. 29-35.

Brinker, K. et al., Linguistische Textanalyse, Schmidt, Berlin 2014.

Entman, R. F., Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, in: Journal of Communication 43 (4), (ed. Levy, M.), Oxford 1993, pp. 51–58.

Entman, R. F. et al., Nature, sources and effects of News Framing, in: The Handbook of Journalism Studies, (ed. Wahl-Jorgensen, K. / Hanitzsch, T.), Routledge, New York 2009, pp. 175-190.

Fillmore, C. J., Frames and the semantics of understanding, in: Quaderni di Semantica 6/2, 1985, pp. 222–253.

Fauconnier, G., Turner, M., The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York 2002.

Ivanetić, N., Uporabni tekstovi, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003.

Jantol, T., Javnost kao medij demokracije, in: Politička misao, 50(2), Zagreb 2013, p. 11-22.

Jurin, S., Tekstne vrste u korporativnom menadžmentu, unpub. doctoral dissertation, Zadar 2010.

Jurin, S., Krišković, A., Texts and their usage through text linguistic and cognitive linguistic analysis, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka 2017.

Kalajžić, V., Političke promjene uvjetovale novi medijski sustav, in: Liburna, 1(1), Zadar 2012, pp. 98-109.

Krušelj, Ž., Kontrolirane tiskovine vjerodostojnije od slobodnih: medijski apsurdi totalitarne, autokratske i demokratske Hrvatske, in: In medias res, 3(4), Zagreb 2014, pp. 524-539.

Lewandowski, T., Linguistisches Wörterbuch, Quelle & Meyer, Heidelberg 1979.

Nelson, D. L. et al., Pictorial superiority effect, in: Journal of Experimental Psychology, Human Learning and Memory, Vol. 2, No.5, Washington 1979, pp. 523-528.

O’Keefe, D. J., Jensen, J. D., The advantages of compliance or the disadvantages of noncompliance? A meta-analytic review of the relative persuasive effectiveness of gain- framed and loss-framed messages, in: Communication Yearbook, 30, Routlege, New York 2006, pp.1-43.

Paivio, A., Mind and its evolution: A dual coding theoretical approach, LEA Publishers, New York 2007.

Reese, S. D., The framing project: A bridging model for media research revisited, in: Journal of Communication, 57, Wiley 2007, pp. 148-154.

Schafer, S.B., Articulating the Paradigm Shift: Serious Games for Psychological Healing of the Collective Persona, in: Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools, (ed. Cruz-Cunha, M.M.), 2012, pp. 352-377.

Schönbach, K., Verkaufen. Flirten. Führen, Springer, New York 2016.

Skoko, B., Hrvatski medijski trendovi 1991.-2011., in: Diacovensia, 19(3), Đakovo 2011, pp. 363-379.

Turner, M., Frame Blending, in: Frames, Corpora, and Knowledge Representation, (ed. Favretti, R.R.), Bononia University Press, Bologna 2008, pp. 13-32.

van Dijk, T., Ideology: A multidisciplinary approach, Sage LTD, London 2000.

Wendland, E. R., Framing the Frames: A Theoretical Framework for the Cognitive Notion of “Frames of Reference”, in: Frames and framing in current cognitive linguistic studies, Journal of Translation, Volume 6, number 1, 2010, pp. 27-50.

Zillmann, D., Exemplification theory: Judging the whole by some of its parts, in: Media Psychology, 1, Taylor & Francis Online 1999, pp. 69-94.

*****

Novi list, year 70, number 22528, 18 August 2016.

Novi list, year 70, number 22537, 27 August 2016.

Novi list, year 70, number 22547, 6 September 2016.

Novi list, year 70, number 22548, 7 September 2016.

Novi list, year 70, number 22550, 9 September 2016.

Večernji list, year 58, number 18890, 27 August 2016.

Večernji list, year 58, number 18894, 31 August 2016.

Objavljeno

23.06.2020

Kako citirati

Jurin, S., & Kružić, D. (2020). Kognitivno okvirjanje s pomočjo političnih sloganov: Kratka ocena nevtralnosti hrvaških medijev. Ars & Humanitas, 14(1), 89–103. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.89-103