Nietzsche in Cankar

Avtorji

  • Alojzija Zupan Sosič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.1.269-283

Ključne besede:

Cankar, Nietzsche, morala, čustva, nad/človek, smrt Boga, umetnost in neizprosna kritika, zvrstni sinkretizem, večperspektivičnost, satiričnost

Povzetek

Roman Gospa Judit (1904) Ivana Cankarja še ni bil obravnavan kot izhodišče za primerjavo s filozofsko in umetniško mislijo Friedricha Nietzscheja, zato sem s primerjalno analizo, različnimi metodami teorije pripovedi ter primerjalno-interpretativnim pristopom stičnosti tega romana dokazovala s fragmenti Nietzschejeve misli oziroma naslednjimi miselnimi jedri: morala, čustva, smrt Boga in nadčlovek. Če se morala v romanu Gospa Judit kaže kot Nietzschejev moralni perspektivizem ali, preprosteje, celo kot predsodek, jo Cankar literarno ošvrkne kot okostenel seznam pravil, ki jih mora pravi umetnik preseči. Pripovedovalka Judit v enačenju naroda z moralo ter umetnika z nemoralo ne ironizira samo strogosti morale do umetnika, ampak tudi do ženske, torej do nje same, v patriarhalni družbi. Juditin položaj poudarja posebnost umetnika, predvsem specifičnost njegovega pogleda na svet, v katerem osrednje mesto zavzema srce. Srce kot sinonim za čustva je pomembno sidrišče Nietzschejeve filozofije in Cankarjeve literarno-publicistične misli: v slovenski književnosti je prav Cankar tisti umetnik, ki se je najbolj sistematično ukvarjal s čustvi in se v različnih besedilih ni sramoval poudarjati njihove življenjske pomembnosti. Tudi kategorijo nadčloveka (delno jo zastopa Judit) Cankar predstavlja podobno kot Nietzsche – ta naj bi imel vse tiste lastnosti, ki jih ne more več imeti odsotni ali mrtvi Bog, zato naj bi bil človek nove vrste dionizični človek, vitalen in močan. Tudi inovativnost na pripovedni ravni lahko primerjamo s provokativnostjo nekaterih Nietzschejevih tekstov, na primer filozofskega romana Tako je govoril Zaratustra; tu mislim predvsem na zvrstni sinkretizem v smislu prepleta esejizacije, lirizacije in inovativnosti avtobiografskega izhodišča ter na večperspektivičnost satire in polisemičnost ironije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bahovec, D. E., Nietzsche v treh formulah (spremna beseda). Gilles Deleuze, Nietzsche in filozofija, Ljubljana 2011, str. 247–294.

Bernik, F., Opombe k dvajseti knjigi, Ivan Cankar: Zbrano delo, 20. knjiga. Volja in moč. Iz Ottakringa v Oberhollabrunn. Milan in Milena. Črtice 1911–1913. Ljubljana 1974, str. 305–362.

Bloom, H., Zahodni kanon (prev. N. Grošelj in J. Lozar), Ljubljana 2003.

Cankar, I., Zbrano delo, 7. knjiga. Vinjete. Nezbrane vinjete (pripravil in opombe napisal J. Kos), Ljubljana 1969.

Cankar, I., Zbrano delo. 26. knjiga. Pisma I. (ur. J. Munda), Ljubljana 1970.

Cankar, I., Zbrano delo. 12. knjiga. Gospa Judit. Križ na gori. Novele in črtice 1903–1904 (ur. F. Bernik), Ljubljana 1970.

Cankar, I., Zbrano delo. 28. knjiga. Pisma III. (ur. J. Munda), Ljubljana 1972.

Čeh Steger, J., Kratka proza. Ivan Cankar, literarni revolucionar, Ljubljana 2018, str. 89–143.

Deleuze, G., Nietzsche in filozofija (prev. A. Kravanja), Ljubljana 2011.

Grdina, I., Ivan Cankar, portret genija, Ljubljana 2018.

Kopić, M., Nietzsche v postmoderni (prev. B. Šubert), Nova revija 18/212, 1999, str. 183–193.

Kos, M., Poskusi z Nietzschejem, Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi, Ljubljana 2003.

Kovač, E., Preko ironije do ustvarjalne človeškosti. Friedrich Nietzsche, Človeško, prečloveško (prev. A. Leskovec), Ljubljana 2005, str. 584–599.

Nietzsche, F., Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom; Primer Wagner: problemi glasbenikov; Ecce Homo: kako postaneš, kar si; Antikrist: prekletstvo nad krščanstvo, Ljubljana 1989.

Nietzsche, F., Tako je govoril Zaratustra (prev. J. Moder), Ljubljana 1999.

Pezdirc Bartol, M., Dramatika. Ivan Cankar, literarni revolucionar, Ljubljana 2018, str. 143–201.

Pirjevec, D., Ivan Cankar in evropska literatura, Ljubljana 1964.

Raeper, W. in Smith, L., Vodnik po idejah. Religija in filozofija v preteklosti in danes (prev. B. Kante), Ljubljana 1991.

Safranski, R., Nietzsche: biografija njegovega mišljenja (prev. T. Virk), Ljubljana 2010.

Sruk, V., Morala in etika. Leksikoni Cankarjeve založbe, Ljubljana 1986.

Stanković Pejnović, V., Lavirint moći. Politička filozofija Fridriha Ničea, Novi Sad 2014.

Urbančič, I., Kritični obrat modernosti. Nietzschejevo onstran dobrega in zlega. Friedrich Nietzsche, Onstran dobrega in zlega. H genealogiji morale (prev. J. Moder), Ljubljana 1988, str. 347–400.

Urbančič, I., Spremna beseda; Življenje in delo F. Nietzscheja, Nauk modernega Zaratustre. Friedrich Nietzsche, Tako je govoril Zaratustra (prev. J. Moder). Ljubljana 1999, str. 375–453.

Zupančič, A., Nietzsche: filozofija dvojega, Ljubljana 2001.

Zupan Sosič, A., Romani. Ivan Cankar, literarni revolucionar (ur. A. Harlamov), Ljubljana 2018, str. 201–235.

Zupan Sosič, A., Teorija pripovedi, Maribor 2017.

Prenosi

Objavljeno

24. 06. 2020

Kako citirati

Zupan Sosič, A. (2020). Nietzsche in Cankar. Ars & Humanitas, 14(1), 269-283. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.269-283