Zbirateljstvo vzhodnoazijske keramike na Slovenskem v 19. stoletju

Avtorji

  • Tina Berdajs Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.29-43

Ključne besede:

vzhodnoazijska keramika, kitajski in japonski porcelan, zbirateljstvo, Narodni muzej Slovenije, 19. stoletje

Povzetek

Prispevek predstavlja pregled znanih lastnikov vzhodnoazijske keramike, posebno porcelana, v Sloveniji v 19. stoletju – natančneje od odprtja Regionalnega muzeja za Kranjsko (kasneje Narodnega muzeja Slovenije) leta 1821 do velikega potresa v Ljubljani leta 1895. Slovenski lastniki porcelana, ali 'navdušenci', ki so predstavljeni v raziskavi, so osebe slovenskih korenin, za katere lahko na podlagi zanesljivih virov potrdimo, da so v svoji lasti imeli keramične ali porcelanaste predmete vzhodnoazijskega izvora ter jih kasneje darovali Deželnem muzeju za Kranjsko. Z vključitvijo analize zbirke Narodnega muzeja in analizo primarnih virov, kot so publikacije, inventarji in slikovno gradivo, raziskujem, kaj nam posamezni predmeti povedo o lastnikih in kako nam lahko pomagajo pri rekonstrukciji zbirateljstva keramike in porcelana vzhodnoazijskega izvora v slovenski zgodovini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Asia Collection, MAK Vienna, 2020, https://www.mak.at/en/asia_collection [16. 6. 2020].

Castelluccio, S., Collecting Chinese and Japanese porcelain in pre-revolutionary Paris, Los Angeles 2013.

Čas Hohenwartov, Kamra – Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin, 2020, https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cas-hohenwartov.html [15. 5. 2020].

Deschmann, K., Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach, Ljubljana 1888.

Ersoy, A., Architecture and the late Ottoman historical imaginary: Reconfiguring the architectural past in a modernizing empire, New York 2017.

Gruber, S., Die Warenkundesammlungam Technischen Museum Wienund deren Wurzeln von der Wiener Weltausstellung 1873, v: Schriften Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 151–152, Dunaj 2013, str. 89–104.

Hochenwart, F., Landes-Museum in Laibach, Illyrisches Blatt, 31, Ljubljana 1833a, str. 127.

Hochenwart, F., Landes-Museum in Laibach, Illyrisches Blatt, 4, Ljubljana 1833b, str. 16.

Hochenwart, F., Landes-Museum in Laibach, Illyrisches Blatt, 5, Ljubljana 1833c, str. 20.

Impey, O., Porcelain for palaces - The fashion for Japan in Europe 1650–1750, London 1990.

Kos, M., Katalog razstavljenih predmetov – Japonska v Deželnem muzeju, v: Poti samurajev – Japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem, (ur. Lazar, T.) Ljubljana 2017, str 297–359.

Kos, M., Porcelan in njegova uporaba na Slovenskem / Porcelain and its use in Slovenia, v: Predmet kot reprezentanca – Okus, ugled, moč / Objects as manifestations of taste, prestige and power, (ur. Lozar Štamcar, M.), Ljubljana 2009 (2010), str. 123–163.

Lazarini, F., Zgodovina rodbine Lazarini: Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe, Radovljica 2013.

Levec, F., Slovenski glasnik, v: Ljubljanski zvon, 5(4), Ljubljana 1885, str. 246.

Permanent Collection Orient, MAK Vienna, 2020, https://mak.at/en/permanent_collection_orient [16. 6. 2020].

Schwegel, J., Spomini, v: Baron Josef Schwegel: Spomini in pisma / Erinnerungen und Briefe, (ur. Rozman, F. in drugi), Mengeš 2007, str. 31–107.

Štrukelj, P., Neevropske zbirke v Muzeju Goričane, Slovenski etnograf, 31, str. 125–158.

Vampelj Suhadolnik, N., Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, v: Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji – zbornik EARL (ur. Rošker, J. in drugi), Ljubljana 2019, str. 93–138.

Viennese Commodity Science Collection, Technisches Museum Wien, 2020, https://www.technischesmuseum.at/language/en-us/home/artikelansicht/articleid/1554, [16. 6. 2020].

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2020

Kako citirati

Berdajs, T. (2020). Zbirateljstvo vzhodnoazijske keramike na Slovenskem v 19. stoletju. Ars & Humanitas, 14(2), 29-43. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.29-43