Pahljače kot zbirateljski predmeti v vzhodnoazijskih zbirkah v Sloveniji

Avtorji

  • Nataša Visočnik Gerželj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.73-86

Ključne besede:

zbirateljstvo, pahljače, vzhodnoazijske zbirke, Japonska, Koreja, Kitajska

Povzetek

Prispevek predstavlja in raziskuje vlogo pahljač kot zbirateljskega predmeta, pri čemer se še posebej osredotoča na vzhodnoazijske pahljače v slovenskih muzejih v okviru raziskovanja vzhodnoazijskih zbirk. Pahljačo v mnogih kulturah skozi dolgo zgodovino spoznamo kot predmet z zelo raznovrstno uporabnostjo, saj združuje praktične, obredne in estetske funkcije. Tako poleg praktične uporabnosti za hlajenje v vročih dneh svojo pomembno vlogo izkazuje tudi v družbenem življenju na številnih področjih. Pahljača je tudi zelo hvaležen predmet za zbiranje zaradi svoje velikosti, izdelave in poslikave, pripisujemo pa ji tudi lahko visoke estetske vrednosti. V tem prispevku nas tako najprej zanima vrednotenje pahljač kot zbirateljskega predmeta, nato preučimo pot pahljač iz Azije in uvrstitev azijskih pahljač v strokovni prostor zbirateljev in akademske sfere, zaključimo pa s pregledno analizo pahljač v treh neevropskih zbirkah predmetov v slovenskih muzejih. Iz pregleda pahljač ugotovimo, da se v zbirkah nahajajo zelo raznolike pahljače iz kitajskega, japonskega in korejskega prostora, med katerimi pa je nekaj zelo redkih pahljač tudi na svetovni ravni, s čimer lahko uvrstimo zbirke med izredno pomembne v slovenskem prostoru.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Nataša Visočnik Gerželj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Docentka

Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Literatura

Alexander, H., The Fan Museum, London 2001.

Alexander, H., Fans, Oxford (1989) 2002.

Alexander, H., Made in China, Catalogue, London 2015.

Armstrong, N., A collector’s history of fans, New York 1974.

Armstrong, N., Fans. A collector’s guide, London (1984) 1990.

Clunas, C., Oriental antiquities/ Far Eastern art, Positions 2 (Jesen 1994), str. 318–355.

Čeplak Mencin, R., V deželi nebesnega zmaja : 350 let stikov s Kitajsko, Ljubljana 2012.

Dorrington-Ward, C., Fans from the East, New York 1978.

Faulkner, R., Hiroshige fan prints, London 2001.

Fenollosa, E. F., Epochs of Chinese and Japanese art: An outline history of East Asiatic design, San Diego 2007 (1912).

Finnegan, K., Hand fans. An illustrated history, London 2015.

Gray Bennet, A., Unfolding beauty. The art of the fan, Boston 1988.

Hart, A. idr., Fans, London 1998.

Hutt, J. idr., Ōgi: A history of the Japanese fan, London 1992.

Iröns, N. J., Fans of Imperial Japan, Hong Kong 1981a.

Iröns, N. J., Fans of Imperial China,Hong Kong 1981b.

John, A. V., The lives of lady Charlotte Guest, v: 150 Jahre “Mabinogion” – deutsch-walisische Kulturbeziehungen, (ur. Maier, B. in Zimmer, S.), Berlin 2001, str. 157–166, https://doi.org/10.1515/9783110951646-015.

Karlin, A. M., Samotno potovanje v daljne dežele: tragedija ženske, Celje 2006.

Kashima, M. 鹿島繭, Heian Jidai ni okeruhiōgi ni tsuite 平安時代における檜扇について. Tsukuba Daigaku geijitsu kenkyūsh i筑波大学芸術学研究誌 10, 1993, str. 23–44, http://hdl.handle.net/2241/00153170 [20. 11. 2020].

Kyōto sensu uchiwa shōkōkyō dōkumiai 京都扇子団扇商工協同組合, 2019, Kyōsensu Kyōuchiwa 京扇子・京うちわ (Kjotske zložljive in nezložljive pahljače), http://www.sensu-uchiwa.or.jp/ [4. 11. 2019].

Kodrič-Dačič, E., Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov Narodne in univerzitetne knjižnice, Knjižnica 4, 2000, str. 51–63.

The Fan Circle International, 2020, https://www.fancircleinternational.org/ [15. 6. 2020].

The Fan Museum, Pankhā: Traditional crafted hand fans of the Indian subcontinent from the collection of Jatin Das, London 2004.

The Fan Museum, https://www.thefanmuseum.org.uk/ [16. 6. 2020].

The Fitzwilliam Museum, https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/fans/fitzcollection.html [20. 9. 2020].

Thomsen, H. B., Japanische Holzschnitte / Japanese Woodblock Prints: aus der Sammlung Ernst Grosse, Petersberg 2018.

Vampelj Suhadolnik, N., Zbirateljska kultura in vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, v: Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji: Zbornik EARL, (ur. Bekeš A., idr.), Ljubljana 2019, str. 93–113.

Yasaitis, K. E., Collecting culture and the British Museum, Curator 49 (4), 2006, str. 449–462.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2020

Kako citirati

Visočnik Gerželj, N. (2020). Pahljače kot zbirateljski predmeti v vzhodnoazijskih zbirkah v Sloveniji. Ars & Humanitas, 14(2), 73–86. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.73-86