Podobe tajvanskih staroselcev v zbirki razglednic Alme M. Karlin

Avtorji

  • Maja Veselič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.137-152

Ključne besede:

Alma M. Karlin, tajvanski staroselci, japonske kolonialne razglednice, lovci na glave, zbiranje razglednic

Povzetek

Svetovna popotnica in pisateljica Alma Maksimiliana Karlin (1889–1950) je bila vneta zbiralka razglednic. Prispevek analizira 12 razglednic, ki jih je prinesla s Tajvana, ki ga je obiskala med decembrom 1923 in januarjem 1924. Čeprav predstavljajo le drobec njene bogate zbirke razglednic s celega sveta, izstopajo po enovitosti svoje tematike. Prav vse namreč prikazujejo pripadnike tajvanskih staroselskih ljudstev.

Pričujoči prispevek skuša iz kontekstov nastanka in rabe omenjenih razglednic ugotoviti, kako so se oblikovale podobe tajvanskih staroselcev v očeh njihove zbirateljice. S podrobnejšo analizo motivov in napisov na razglednicah podobe najprej identificira kot del etnografskega fotografskega gradiva, ki so ga zbrali japonski raziskovalci na Tajvanu, nato pa razglednice umesti v družbeno-politične okoliščine japonske kolonizacije, zlasti v pogosto soodvisna, občasno pa tudi konfliktna razmerja med antropološko oz. etnološko vedo ter kolonialnim upravnim aparatom. Članek nato obravnava poglede Alme Karlin na tajvanske staroselce tako, da razglednice postavi ob bok njenemu potopisnemu pisanju, iz katerega je mogoče razbrati pomemben vpliv japonske kolonialne imaginacije. Kljub lastnim pripombam o velikih družbenih in kulturnih spremembah v tajvanskih staroselskih družbah, ji kot osrednja prizma, skozi katero jih opazuje in opisuje, služijo eksotične in domnevno brezčasne prakse, kot sta lov na glave in tetoviranje. Zanimanja in okusi Alme Karlin, kot jih lahko razberemo z njenih tajvanskih razglednic, v ničemer ne odstopajo od njenih sodobnikov in so tesno povezane s širšimi političnimi in družbenimi razmerami ter estetskimi slogi časa, v katerem je potovala.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barclay, P. D., Peddling postcards and selling Empire: Image-making in Taiwan under Japanese colonial rule, Japanese Studies Vol. 30, No. 1, 2010, str. 81–110.

Barclay, P. D., Playing the race card in Japanese-governed Taiwan: Or, anthropometric photographs as “shape-shifting jokers”, v: In the affect of difference: Representations of race in East Asian empire (ur. Hanscom, C. in drugi), Honolulu 2016, str. 38–80.

Barclay, P. D., Outcasts of the empire: Japan’s rule on Taiwan’s “savage border,” 1874–1945, Oakland 2018.

Baskar, B., Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina: uvod v slovensko etnomitologijo, Ljubljana 2015.

Bickers, R., The lives and deaths of photographs in early treaty port China, v: Visualising China, 1845–1965: Moving and still images in historical narratives (ur. Henriot, C. idr.), Leiden in Boston 2013, str. 3–38.

Chen, W., Sheying zuo wei minzuzhi fangfa: Ri zhi Taiwan zhimindi renleixue de xiezhen da'an, Xiandai meishu xuebao 33, str. 7–33.

Edwards, E., Introduction, v: Anthropology and photography, 1860–1920 (ur. Edwards, E.), New Haven in London 1992, str. 1–17.

Franck, H. A., Glimpses of Japan and Formosa, New York 1924.

Government of Formosa, Report on the control of the Aborigines of Formosa, Taihoku 1911.

Kang, I., Visual technologies of imperial anthropology: Tsuboi Shōgorō and Multiethnic Japanese empire, Positions 24: 4, 2016, str. 761–787.

Karlin, A. M., Warum die Tayalfrauen das Gesicht Tättowieren, NUK, Ljubljana, Ms 1872, Mapa 33.

Karlin, A. M. Das Ende Zweier Sonnen, NUK, Ljubljana, Ms 1872, Mapa 33.

Karlin, A. M., Popotne skice, Ljubljana 1997.

Karlin, A. M., Samotno potovanje v daljne dežele: tragedija ženske, Celje 2006.

Knapp, R. G., Settlement and frontier land tenure, v: China’s island frontier: Studies in the historical geography of Taiwan (ur. Knapp, R. G.), Honolulu 1980.

Lang, M., An adventurous woman abroad: The selected lantern slides of Mary T. Schaffer, Vancouver 2011.

Montgomery McGovern, J. B., Among the head-hunters of Formosa, London 1922.

Pai, H. I., Capturing visions of Japan’s prehistoric past: Torii Ryuzo’s field photographs of “primitive” races and lost civilizations (1896–1915), v: Looking modern: East Asian visual culture from treaty ports to World War II, symposium volume (ur. Purtle, J. in drugi), Chicago 2009, str. 265–293.

Rogan, B., An entangled object: The picture postcard as souvenir and collectible, exchange and ritual communication, Cultural analysis, Volume 4, 2005, str. 1–27.

Rutter, O., Through Formosa: An account of Japan’s island colony, London 1923.

Satō, K., Postcards in Japan: A historical sociology of a forgotten culture, International journal of Japanese sociology 11, 2002, str. 35–55.

Senica, K., Veliki japonski imperij v popotniških zapisih Alme Karlin, Zgodovina za vse, leto XVIII, št. 2, 2011, str. 70–79.

Senica, K., Sodobni japonski pogledi na razvoj japonske antropološke misli v imperialnem obdobju (1869-1945), Glasnik SED 59|1, 2019, str. 81–89.

Shigemori Bučar, C., Zbirke starih japonskih razglednic v Republiki Sloveniji, Asian studies V, 1, 2017, 203–225.

Shigemori Bučar, C., Alma M. Karlin’s visits to temples and shrines in Japan, Poligrafi, no. 93/94, vol. 24, 2019, str. 3–48.

Trnovec, B. et al., Azija me je povsem uročila: Katalog občasne razstave ob 130. obletnici rojstva Alme M. Karlin in 100. obletnici njenega odhoda na pot okrog sveta, Celje in Ljubljana 2019.

Trnovec, B., Neskončno potovanje Alme M. Karlin: življenje, delo zapuščina, Celje in Ljubljana 2020.

Prenosi

Objavljeno

29. 12. 2020

Kako citirati

Veselič, M. (2020). Podobe tajvanskih staroselcev v zbirki razglednic Alme M. Karlin. Ars & Humanitas, 14(2), 137-152. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.137-152