Lobanje v muzeju?

Medkulturni vidiki razprave o muzealizaciji človeških ostankov

Avtorji

  • Helena Motoh Znanstveno-raziskovalno središče Koper

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.14.2.165-178

Ključne besede:

kapala, damaru, Tibet, človeški ostanki, muzealizacija

Povzetek

Članek se ukvarja s problematiki muzealizacije človeških ostankov na primeru dveh tibetanskih predmetov iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, iz lobanje narejena skleda (thod pa/kapāla), ki je bila del zbirke jezuitskega Indijskega muzeja, in bobenček (damaru) iz dveh lobanj, ki je v muzej prišel kot del Skuškove zbirke. V prvem delu bo članek analiziral zgodovino teh dveh eksponatov in pomen tovrstnih predmetov v tibetanski tradicionalni družbi. Drugi del članka bo posvečen problematiki zbiranja in razstavljanja predmetov iz človeških ostankov in medkulturnim vidikom teh vprašanj na primeru tibetanskih predmetov, izdelanih iz človeških ostankov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bartulović, A. in Podjed, D., Razstavljeno telo, Glasnik slovenskega etnografskega društva, 48, 2008 (št. 1, 2), str. 24–34.

Beer, R., The handbook of Tibetan Buddhist symbols, Chicago, London 2003.

Čeplak Mencin, R., V deželi nebesnega zmaja, 350 let stikov s Kitajsko, Založba /*cf., Ljubljana 2012.

Fuentes, A., An opinion piece regarding human remains, objects and ethics in cultural institutions, Theory, History, and Ethics of Conservation Working Group Newsletter, št. 22, 2018, str. 7–9.

Fuentes, A., Interpreting human remains in Tibetan ritual objects, Material Religion, 13, 2017 (3), str. 397–398.

Greenwood, K. R. E., Yonghegong: Imperial universalism and the art and architecture of Beijing’s »Lama Temple« (disertacija), University of Kansas 2013.

Harris, C. E., The museum on the roof of the world: Art, politics, and the representation of Tibet, Chicago, London 2012.

I. inventarna knjiga muzeja Goričane od št. 1 MG–387 MG. Ljubljana, 1966–82.

ICOM Code of ethics for museums, 2017, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf [20. 11. 2020].

ICOM Code of ethics for natural history museums, 2013, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/nathcode_ethics_en.pdf [20. 11. 2020].

Kajfež, T. in drugi, Mumija in krokodil. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. Katalog razstave, Ljubljana 2014.

Kang, B. Y., A death in the photo, Poligrafi 24 (93/94), 2019, str. 49–75.

Kinsley, D. R., Tantric visions of the divine feminine: The ten Mahāvidyās, Berkeley, Los Angeles, London 1997.

Kokalj, J., Pogovori ob Gangesu, Ljubljana 1989.

Kolar Osvald, D., in Petruša Štrukelj, E., ur., Etika v muzejih – Ravnanje z ostanki živih organizmov, Radovljica in Ljubljana 2017.

Knez, D., Trapist, žara in srce – Razstaviti ali ne?, v: Etika v muzejih – Ravnanje z ostanki živih organizmov (ur. Kolar Osvald, D., in Petruša Štrukelj, E.), Radovljica in Ljubljana 2017, str. 58–67.

Lochtefeld, J. G., The illustrated encyclopedia of Hinduism, Volume 1, New York 2001.

Lorenzen, D., A parody of the kapalikas in the Mattavilasa, v: Tantra in practice (ur. Gordon White, D.), Princeton, 2000, str. 81–96.

Motoh, H., Azija med tigri in maliki – misijonske razstave v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja, Glasnik slovenskega etnografskega društva, 60, 2020 (št. 1), str. 34–40.

Nakupna knjiga izvenevropskih predmetov SEM, 1965.

Naš indijski misijonski muzej v Ljubljani, I. del., Bengalski misijonar, Priloga Glasnika srca Jezusovega 3/11, 1935.

Nedavni proces proti ljubljanskim jezuitom, Slovenski poročevalec, letnik 10, številka 102, 4. 5. 1949.

Pearce, N., From relic to relic – A brief history of the skull of Confucius, Journal of the History of Collections, Vol. 26, 2, julij 2014, str. 207–222.

Petrović-Šteger, M., Claiming the Aboriginal body in Tasmania. An anthropological study of repatriation and redress, Ljubljana 2013.

Stienne, A., To turn round a dead: Engagements with Egyptian mummies in London at the turn of the nineteenth century, Papers from the Institute of Archaeology, 2019, 28(1), str. 1–28.

Strmčnik, M., O etičnosti razstavljanja človeških teles in repatriaciji: Primer El Negra, v ur. Kolar Osvald, D., in Petruša Štrukelj, E.), Radovljica in Ljubljana 2017, str. 77–87.

Škerlj, B., Čanca v zbirkah ljubljanskega etnografskega muzeja, Slovenski etnograf 23–24, 1953–1954, str. 147–156.

Štrukelj, P., Neevropske zbirke v Muzeju Goričane, Slovenski etnograf, 31, 1980/1982, str. 145.

Udovč, J., Izlet na Himalajo, Indijska knjižnica, zv. 5, l. 1937.

Ule, A., The Concept of Self in Buddhism and Brahmanism: Some Remarks, Asian Studies Vol. 4, Nr. 1, 2016, str. 81–95.

UNDRIP (United Nations declaration on the rights of indigenous peoples), 2007, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html [20. 11. 2020]

Vampelj Suhadolnik, N., Death in Beijing, Poligrafi 24 (93/94), 2019, str. 49–75.

Prenosi

Objavljeno

29.12.2020

Kako citirati

Motoh, H. (2020). Lobanje v muzeju? Medkulturni vidiki razprave o muzealizaciji človeških ostankov. Ars & Humanitas, 14(2), 165–178. https://doi.org/10.4312/ars.14.2.165-178